Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Kamer wil stimulans voor dierwaardige euthanasie

De Tweede Kamer wil dat de overheid gaat stimuleren dat in geval van euthanasie van dieren de best beschikbare technieken worden gebruikt. De Kamer stemde met ruime meerderheid voor een motie van PvdA op dit punt.

Aanleiding voor de motie is informatie van de EU dat biggen geëuthanaseerd mogen worden met een zogeheten percuterende slag op de kop, zolang dit niet routinematig gebeurt. PvdA vindt deze situatie zeer onwenselijk. Ook landbouwminister Carola Schouten vindt deze methode onwenselijk en wijst erop dat er meer dierwaardige alternatieven zijn, zoals bijvoorbeeld met stikstofschuim.

Geen alternatief voor kopslag

Hoewel de kopslag wettelijk wel toegestaan is als er geen alternatieven voorhanden zijn, wil Schouten wel stimuleren dat er meer aandacht komt voor de inzet van alternatieve methoden.

Moties door SP, PVV en PvdD

Bij het debat over dieren in de veehouderij werden door SP, PVV en PvdD diverse moties ingediend. Zo pleit SP voor het instellen van normen voor de brandveiligheid van technische ruimtes in veehouderijen en pleit de partij voor het opnemen van de vleeskalversector in het fosfaatrechtenstelsel. PvdD pleit voor het centraal registreren en terugdringen van sterfte van dieren in de veehouderij. Ondanks brede steun van de moties van SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Denk, PVV en 50Plus kregen de moties geen meerderheid.

Beheer
WP Admin