Het kabinet werkt ook aan een wetsvoorstel dat cameratoezicht in slachthuizen verplicht stelt. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Kamer wil hardere aanpak bij misstanden slachthuizen

De Tweede Kamer wil dat slachterijen waar misstanden plaatsvinden op het gebied van dierenwelzijn harder worden aangepakt.

De Tweede Kamer stemde voor moties van PVV’er Dion Graus en Joost Eerdmans (JA21) om slachthuizen die meermaals in de fout gaan definitief te sluiten. Ook is er een meerderheid voor het plan van VVD’er Thom van Campen en Eerdmans om een systeem op te zetten waarbij bedrijven na drie onafhankelijk bewezen overtredingen worden gesloten.

Het op voorhand verlagen van de bandsnelheid vinden de politici niet nodig. Wel vindt een meerderheid van de Tweede Kamer dat de bandsnelheid van alle slachthuizen opnieuw bekeken moet worden, waarbij de risico’s van de slachtsnelheid en eventuele maatregelen hiertegen in kaart worden gebracht. Minister Henk Staghouwer van landbouw ontraadde deze motie, omdat hij vindt dat dit een taak van de sector zelf is.

Wetsvoorstel cameratoezicht in de maak

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat cameratoezicht in slachthuizen verplicht stelt. De Kamer legde met een reeks aangenomen moties al een aantal voorwaarden op tafel. Zo vindt een meerderheid dat de NVWA moet bepalen waar de camera’s moeten hangen en moeten de beelden realtime uitgelezen kunnen worden door de NVWA. Ook moet de dierenpolitie toegang krijgen tot de beelden. Slachterijorganisatie COV wijst erop dat veel slachthuizen al met cameratoezicht werken, onder regie van de NVWA.

De Kamer is ook voor een roulatiesysteem voor NVWA-toezichthouders om intimidaties of te hechte banden met slachthuizen te voorkomen. Ook dit voorstel werd door de minister ontraden.

Reacties

  1. En zo wordt na 10 jaar het program van de pvdd precies uitgevoerd, niet door henzelf ( in iedergeval niet in beeld) maar door de loopjongetjes die electraal graag willen schoren. Jammer dat we dit nog een democratie noemen. Het is de dictatuur van de schreeuwende minderheid.

  2. wat ik in een eerdere reactie ook al aangaf, zo wordt het simpel voor radicalen om slachthuizen dicht te krijgen. met twee of drie mensen daar gaan werken en dan fouten maken. De reactie van Armer is terecht

  3. Natuurlijk moet het slachten zo goed mogelijk volgens de regels. Net zo bij ziekenhuizen, scholen en kinderopvang. Wil de tweede kamer die laatste drie ook sluiten bij drie overtredingen? Of staan dieren boven zieke mensen, scholieren en kleine kinderen?

Beheer
WP Admin