Martijn van Dam.</p> <p><em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Kamer wil geen korting grondgebonden bedrijven

De Tweede Kamer wil dat grondgebonden melkveebedrijven volledig gecompenseerd worden bij de generieke korting op fosfaatrechten.

Een ruime meerderheid van SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, D66, ChristenUnie, 50Plus en Kuzu Öztürk steunde de motie van Eric Smaling (SP) en Rik Grashoff (GroenLinks). Een vergelijkbare motie van CU en D66 kreeg ook een meerderheid. Ook wil de Kamer dat grondgebonden melkveebedrijven die op grondgebonden wijze hun bedrijf willen uitbreiden, hiervoor ruimte krijgen bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel.

Maximale korting 8%

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken zei bij het indienen van de motie al dat het zijn intentie is om grondgebonden bedrijven volledig te compenseren bij de generieke korting. Grondgebonden bedrijven krijgen bij de toedeling van de fosfaatrechten in 2017 extra rechten toegekend, omdat ze grondgebonden zijn. Van Dam wil grondgebonden bedrijven zoveel extra rechten geven dat ze er bij de generieke korting netto niet op achteruitgaan. “Of ik die waar kan maken, hangt af van de definitieve cijfers van de fosfaatproductie van het CBS van juni 2016.” Van Dam wil niet meer dan 8% generiek korten. “Een krimp van 8% voor alle bedrijven is een behoorlijke klap om te verwerken voor een bedrijf. Ik vind wel dat het daarbij moet blijven”, aldus Van Dam.

Generieke korting

LTO Nederland is positief over de aangenomen motie om grondgebonden bedrijven te compenseren, al zal dit wel een hogere generieke korting tot gevolg hebben. Beleidsmedewerker Wiebren van Stralen verwacht dat de compensatie van de grondgebonden bedrijven kan, binnen de maximale generieke korting van 8%. Hij schat in dat een derde van de melkveebedrijven grondgebonden zijn en dat voor compensatie van de korting van deze ruimte 1,5 miljoen kilo fosfaat nodig is.

Bedrijfsoverdracht

De Kamer vindt dat bij bedrijfsoverdracht bij familie tot in de derde graad geen korting op fosfaatrechten moet plaatsvinden. De Kamer steunde hiervoor een motie van CDA, ChristenUnie, SGP en SP. Ook wil de Kamer dat de regering gaat kijken naar mogelijkheden om omschakeling naar biologisch economisch aantrekkelijker te maken. Ook wil de Kamer dat de biologische bedrijven niet gedupeerd worden door het fosfaatrechtenstelsel.

Lees alles over fosfaatrechten in het dossier.

Beheer
WP Admin