Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Kamer voor steun aan monomestvergisters

De Tweede Kamer wil de subsidie die minister Henk Kamp wil verstrekken aan het monomestvergistingsplan van FrieslandCampina behouden.

Een motie van de PvdD die vraagt om deze €150 miljoen niet aan mestvergisting, maar aan zonne-energie te besteden, kreeg alleen steun van SP, GroenLinks, Kuzu/Oztürk en PvdD. Een motie van Esther Ouwehand (PvdD) om bij de toekenning van subsidies voor duurzame energie voorrang te geven aan de meest duurzame vormen van hernieuwbare energie kreeg geen meerderheid. SP, GroenLinks D66, SGP en ChristenUnie en 50Plus, Kuzu en Klein steunden de motie wel.