Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Kamer verwerpt inkrimping veestapel

De Tweede Kamer is niet voor inkrimping van de veestapel met het doel het klimaatakkoord te realiseren of de stikstofdepositie te beperken.

Moties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren werden dinsdagmiddag 26 september verworpen. Alleen de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en Denk steunden de moties om de veestapel te verkleinen.

De Kamer stemde wel in met een motie om op meer punten te meten hoe de stikstofdepositie is. Een motie van GroenLinks en D66 om het landelijk meetnet voor stikstofneerslag te verfijnen, werd met een overgrote meerderheid aangenomen (alleen Forum voor Democratie stemde tegen).

Beheer
WP Admin