Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Kamer kijkt naar heffing op kunstmeststikstof

De Tweede Kamer wil een heffing op stikstofkunstmest meenemen als optie om het gebruik van dierlijke mest te stimuleren in de weg naar kringlooplandbouw.

De Kamer stemde in met een motie van GroenLinks en PvdA, die hierom vroegen. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zegde eerder toe de heffing mee te willen nemen als optie. Ze wil nog niet instemmen met het daadwerkelijk invoeren van een heffing.

Motie stop op geitenstallen verworpen

De motie voor een landelijk dekkende stop op nieuwe geitenstallen van SP en PvdA kreeg geen meerderheid. De partijen willen in overleg met provincies een landelijke stop op nieuwbouw van geitenstallen, in verband met de risico’s voor de volksgezondheid. Schouten ontraadde de motie. “Ik heb op dit moment geen aangrijpingspunt om de stop op te leggen. Je moet dat feitelijk onderbouwen. We zijn met die onderzoeken bezig. Ik heb het aangrijpingspunt daar niet voor en daarom moet ik deze motie ontraden”, aldus Schouten.

Schouten ontraadt uitbreiding ruimte-voor-ruimteregeling

Ook het voorstel van PvdA en GroenLinks om te werken aan een zachte sanering van de varkenshouderij door de ruimte-voor-ruimteregeling uit te breiden, ontraadde Schouten. Dit valt onder de provincies en gemeenten valt en niet onder de landelijke overheid.

Meer informatie over de prijzen van kunstmest vind je in Boerderij Marktprijzen:

Boerenadviesprijs Nutramon
KAS-prijs Farmers4all
Beheer
WP Admin