Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. - Afbeelding: Canva AlgemeenNieuws

Kamer ziet niets meer in EU-Mercosur-verdrag

De Tweede Kamer stemde deze week twee keer over een handelsverdrag met de Mercosur-landen. De weerstand tegen een handelsakkoord is groot. De Tweede Kamer sprak dan ook uit dat Nederland het Mercosur-verdrag moet blokkeren als daarin afspraken over de landbouw komen.

De Europese Commissie is er nog niet uit met de Mercosur-landen. Het handelsakkoord waar beide handelsblokken op af proberen te sturen, is er nog lang niet. En wie zijn oor te luister legt in de Tweede Kamer, krijgt het vermoeden dat het akkoord er ook nooit komt.

Twee moties over het EU-Mercosur-verdrag passeerden deze week in de Tweede Kamer. Het kabinet vindt het nog veel te vroeg voor een uitspraak over een akkoord dat er nog niet ligt.

Verzet tegen splitsing van het handelsverdrag

Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren diende een motie in die de regering oproept zich te verzetten tegen de splitsing van het handelsverdrag. Bij een splitsing ligt de besluitvorming over het verdrag voor een deel bij de Europese Unie en voor een deel bij de lidstaten.

Op dit moment is nog onduidelijk welke vorm het Mercosur-verdrag kan krijgen. Dit verzekerde VVD-minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer.

“Er wordt nu dus nog onderhandeld over de inhoud van de te maken afspraken met de Mercosur-landen. Over de vorm is nog niks besloten”, aldus de minister.

Christine Teunissen ‘naar verluidt’ is het anders

Dat Teunissen heeft gehoord dat het ‘naar verluidt’ anders is, doet daar volgens Schreinemacher niets aan af.

Schreinemacher: “Ik ga er niet over speculeren hoe het verdrag eruit komt te zien. En ik wil ook niet vooruitlopen op de besluitvorming daarover.”

Teunissen zette motie door

Maar die overtuiging van de minister was voor Teunissen niet genoeg om van haar motie af te zien. Sterker nog, zij kreeg er de handtekeningen bij van Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), PVV’er Danai van Weerdenburg, SP’er Jasper van Dijk en Caroline van der Plas (BBB). Toen de motie in stemming kwam, bleken alleen CDA, VVD en D66 zich ertegen te verzetten.

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) had het initiatief genomen voor de motie. Bij indiening had zij al zoveel handtekeningen verzameld dat er een duidelijke Kamermeerderheid was. Precies dezelfde minderheid van de drie regeringspartijen CDA, VVD en D66 keerden zich tegen de motie.

Landbouwminister Piet Adema vond het nog te vroeg om een oordeel te vellen over een akkoord, waarvan de inhoud nog lang niet duidelijk is. Ook al vindt hij het ‘buitengewoon belangrijk om in het kader van internationale handel de internationale productiestandaarden te verhogen’.

De Europese en Zuid-Amerikaanse onderhandelaars moeten met iets heel bijzonders komen voor een fiat van het Nederlandse parlement.

Lees ook Oproep: zelfde eisen stellen aan kip en ei van buiten EU

Reacties

  1. Van timmerfrans en compaan samson moet europa zo schoon mogelijk landbouw bedrijven en moeten de schappen vol blijven door oekraine en mercosur. Elk land kan tegen mercosur zijn maar het zal toch doorgedrukt worden.

  2. Mercosur zou wel eens de Green Deal in de weg kunnen staan omdat de kosten voor de Green Deal producten hoeger zijn dan de importprijs van Mercosur voedselgrondstoffen. Hiermee is de mooie Green landboiw van Timmermans verworden tot een voor de Europese boer doodlopende weg en een streep door de voedselzekerheid van de Europeanen.

  3. Tja, voor soya, tropisch fruit en goed rundvlees heeft Nederland het verkeerde klimaat en te weinig /te dure grond.

Beheer
WP Admin