<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Kamer benadrukt bescherming eigenaar bij onteigeningsprocedure

De Tweede Kamer wil dat in de nieuwe onteigeningsregelgeving de eigenaar op zijn minst op een gelijkwaardige manier wordt beschermd of wordt verbeterd. De Kamer stemde in met een motie van VVD-Kamerlid Hayke Veldman, die mede werd ingediend door Erik Ronnes (CDA).

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) moet bij het indienen van haar wetsvoorstel over onteigening bovendien inzichtelijk maken hoe de eigenaar wordt beschermd. In het kader van de Omgevingswet wordt de regelgeving voor onteigening gemoderniseerd.

Bescherming bij onteigening

“Los van de procedure is het van groot belang dat de eigenaar wordt beschermd bij onteigening”, vindt Veldman. Hij vindt het goed dat het proces van onteigening wordt gemoderniseerd. Tot nu toe geldt bij onteigening dat de Kroon een besluit moet nemen. In de toekomst gaan de bestuursrechter, de civiele rechter en een landelijke adviescommissie onteigeningen toetsen.

Minister Schultz zegt dat bij de nieuwe plannen de kracht van bescherming van onteigening niet is weggehaald. Met de aangenomen motie is nu ook vastgelegd dat dit niet mag gebeuren. Veldman ziet het liefst dat het minnelijke traject tussen gemeente en eigenaar goed verloopt, zodat er een koopovereenkomst komt zonder dat onteigening nodig is.

Definitief wetsvoorstel moet nog worden opgesteld

Het definitieve wetsvoorstel over onteigening moet nog worden opgesteld. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in de loop van het jaar naar de Kamer worden gestuurd.

Beheer
WP Admin