Premium
Close-up van de kaart met richtinggevende emissiereductiedoelstellingen per gebied. Bekijk onderaan dit artikel de hele kaart van Nederland. - Afbeelding: ministerie van LNV AlgemeenNieuws

Kabinetsaanpak stikstof; landelijk gebied gaat op de schop

Reacties

 1. Geloof niet teveel van wetenschap en onderzoek, wie daar niet meegaat met de mainstream wordt vroeg of laat aan de kant gezet.

 2. Hebben onze beleidsmakers ooit gehoord dat de ontgonnen zandgronden van nature een Ph <4 hadden. Hoe kan er dan van verzuring sprake zijn? Ja de moderne Natuurgebieden liggen deels op verschraalde landbouwgronden en deze zullen op termijn hun natuurlijke Ph gaan terugkrijgen. Daarmee is dan ook heideveld gedoemd te vergrassen en berkeb krijgen vrijspel om zich te ontwikkelen. Deden onze verre voorvaderen niet hun best om de heidevelden op "productie peil" houden door afplaggen en afbranden. branden is so wie so uit den boze en plaggen kost veel en de verzuring zet door. voor dit laatste is en zondebok gevonden De Veehouderij en als we die nu elimineren komt het prachtige oude oude en bloemrijke land inclusief hun insecten vanzelf terug is de redenatie. Alle beleidsmakers vergeten maar dat er 4 – 5 x zoveel mensen in Nederland wonen als in de tijd van hun ideaal beeld en dat die mensen van nu meer vrijetijd en mogelijkheden om zich in de natuur te verpozen dan heel vroeger. ik zie deze hele actie dan ook als "Hoe krijgt de stad (Randstad) de macht over het buitengebied terug". Lang geleden hadden ze de macht via Grootgrondbezit en daarmee gepaard gaande macht over de pachters en het dorpsgebeuren. De kerk was hierbij behulpzeem, allemaal instituties die niet meer zijn dan herinneringen aan die lang vervlogen tijden.

 3. De natuur mag niet verslechteren is de boodschap maar die onderzoekers worden betaald door de natuurclubs en dat i het probleem wiens brood men eet wiens taal men spreekt.
  Als de agrarische sector die onderzoeken betaalde kwam er iets heeel anders uit.

 4. In hoeverre geven deze voorstellen invulling aan de oorspronkelijke EU-Habitat en Natura 2000 richtlijn? Juridische toetsing aan de uitspraak van de Raad van State in 2019 is de enige weg. Die schreef immers handhaving van de toestand in de Natura-2000 gebieden voor. Is dit nu objectief vast te stellen? Of is dit plan wederom een slag in de lucht?

 5. 45 jaar geleden met subsidie na de honger crisis mijn vader met bedrijf gestart, nu mag de zoon of dochter het als dank gaan slopen voor een habbekrats. Stank voor dank denk dat de mensen die ooit bij de boer aanklopte voor voedsel in hun graf om zouden draaien.

  Na alle gedane inspanningen van de laatste jaren krijgen we nu stank voor dank!!
  Bah om van te kotsen!

  Maar lekker doorgaan met dit beleid nog meer asielzoekers opvangen dadelijk vanuit afrikaanse landen door de voedselcrisis die eraan zit te komen. Denk dat we als boeren pas waardering krijgen als we allemaal zijn verjaagd uit dit land!!

Beheer
WP Admin