VarkensOpinie

Ja dat kunnen we!

De afgelopen week was er veel beweging. Een mooie antibioticareductie is behaald. Maar er is meer te doen. En dat kunnen we!

Volop beweging, de afgelopen week. Een nieuw internationaal actieplan om het probleem van de afzet van de gezonde gevaccineerde producten op te pakken.  Een belangrijke reductie in het gebruik van antibiotica behaald. Met het voerspoor moeten we een tandje bijzetten. Tot slot: Tesco dat 20.000 vleesvarkens rechtstreeks vanaf producenten wil contracteren.

Actieplan

In het Duitse Kleef kwamen Nederland, Duitsland, Frankrijk en België bijeen om te praten over de afzet van vlees van gezonde gevaccineerde dieren in het geval van een klassieke varkenspestuitbraak. Met dit onderwerp zijn we al jaren bezig. Een kleine zes jaar geleden hebben we een studie gedaan naar de kanalisatiemogelijkheden van vlees van gezonde gevaccineerde dieren. Belangrijk actiepunt daarbij was het maken van bilaterale afspraken met de buurlanden. Dat lukte niet.

Gelukkig zie je nu dat vooral in Duitsland men er ook van doordrongen raakt dat bij een uitbraak er gevaccineerd moet worden. De Duitse exportafhankelijkheid speelt daarbij een rol. Tijdens de Bonner Ronde ontmoette ik Verena Schutz van Deutsche Raiffaisen Verband (DRV). Samen met haar organiseerden wij deze workshop. Verena zoekt draagvlak in Duitsland en ik doe het zelfde in Nederland. De overheden waren ook aanwezig. De overheden hebben een belangrijke rol in de wijze van bestrijding van een dierziekte. Ik ben zeer tevreden over het actieplan dat we samen in deze workshop hebben opgesteld. Ook de Duitse overheid werkt mee. Nu we een actieplan hebben, volgt stap 2, namelijk het uitvoeren van de acties. Werk aan de winkel.

Maran-rapportage

De jaarlijkse Maran-rapportage is weer geweest. Deze rapportage moet op den duur overbodig worden, omdat we zelf via de databases het gebruik van antibiotica kunnen laten zien. Voor nu loopt de Maran-rapportage synchroon met de trends die we zien in de databases van IKB. De derde en vierde generatie cefalosporinen worden niet meer gebruikt. De dierdagdosering bij de zeugen is van 25 naar 10 gegaan; bij de vleesvarkens van 16 naar 6. We hebben een reuzenstap gemaakt in de eerste helft van 2012. Op sectorniveau zijn dat dus grote stappen. Nu de individuele problemen nog aanpakken. We kunnen het!

Voerspoor loopt niet geweldig

Met het voerspoor is het minder rooskleurig gesteld. Juist daar waar we op relatief eenvoudige wijze fosfaat uit de markt kunnen halen, blijven we als varkenshouderij achter bij onze doelstelling van 5 mio kg fosfaat. We zitten namelijk op 1,8 miljoen kilo fosfaat. Hier blijkt weer eens het individualisme van de varkenshouders. Mensen, vele kleine beetjes maken samen een grote. Individueel een kleine stap, maar collectief bespaart het veel! Ik roep de mengvoerleveranciers dan ook op om nu eindelijk eens stappen te maken met hun klanten. We hebben hier een gezamenlijk belang. Kunnen we dit ook?

Innovatieprijs

In januari van 2013 is er weer een symposium van Coppens en PIC met daarin de uitreiking van de innovatieprijs ‘Varkens gezonder produceren’. We zoeken nog kandidaten die voor deze prijs in aanmerking zouden kunnen komen. Zij worden beoordeeld op de volgende criteria: ondernemend, vernieuwend, haalbaarheid, duurzaam, welzijnsvriendelijk, bijdrage aan hogere gezondheid voor mens en dier. Kijk in het rond en zie je kandidaten; meld ze dan voor 1 december aanstaande.

Verenigd Koninkrijk en de retailers

Ik was deze week in Engeland en daar hoorde ik dat Tesco 20.000 vleesvarkens per week wil contracteren voor een speciale lijn. Ze willen de contracten rechtstreeks met de primaire producenten aangaan. Er worden afspraken gemaakt tussen de retailer en de primaire producenten over het doorrekenen van de voerprijzen. Ook wordt er op termijn verlangd dat de kraamzeugen los moeten lopen in hun kraam hok. Naast Waitrose en Morrison is Tesco de derde super die contracten aangaat met zijn eigen boeren. Ik zie dit als een doorbraak. Wanneer volgt Nederland? Geldt hiervoor ook: Ja, dat kunnen we?

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen