Foto: Bert Jansen AkkerbouwNieuws

IRS: weinig kans op schieters in suikerbieten

Groeiseizoen 2020 wordt een seizoen met weinig kans op schieters in suikerbieten. Dat zegt het bieteninstituut IRS. Vroeg zaaien, voor begin maart, vergroot de kans op schieters. Van vroeg zaaien is door de nattigheid dit jaar geen sprake, dus dat neemt het risico op schieters flink weg.

Door de zachte en natte maanden die achter de rug zijn, is er nog weinig activiteit waar te nemen op het land. Het wachten is nu op drogend weer en temperatuur om het land klaar te leggen en te zaaien. Dat vraagt, ook naarmate het voorjaar vordert, om geduld. Het zal zeker richting eind maart gaan, want voor komende week wordt nog regen voorspelt.

Te vroeg het land op geeft insporing

Zware gronden zijn zaaigeschikt zodra de bovengrond opgrijst en de bovenste 10 tot 15 centimeter van de grond een mooie, voldoende droge structuur heeft. Te vroeg het land op gaan kan insporing geven en de opkomst en groei van de bieten belemmeren. Op lichtere gronden is het wachten tot de grond bekwaam is.

Een éénduidige voorkeur voor ploegen, spitten of cultivateren is er niet. Waar op zware gronden wordt gestreefd naar een fijn zaaibed, dient een lichtere grond wat grover klaargelegd te worden om winderosie tegen te gaan. Streef ernaar om zo kort mogelijk na het bewerken te zaaien, met name wanneer droog weer wordt verwacht, om uitdroging te voorkomen.

Beheer
WP Admin