Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

IRS: 2 weken tussen kali en bietenzaai

Strooi nu kali en wacht met bieten zaaien of zaai nu de bieten en wacht 2 weken om kali te strooien.

Dat adviseert het bieteninstituut IRS. Door de natte en koele maanden van de afgelopen maanden heeft op met name de zwaardere gronden de gelegenheid om kalium te strooien zich nog niet aangediend. Bezakte en bovenop opgedroogde klei of zavel biedt nu een kans om het alsnog uit te voeren in combinatie met brede banden op een lage druk.

Schade voorkomen

Om mogelijke schade aan kiemplantjes te voorkomen, adviseert het IRS om chloorhoudende meststoffen minimaal 2 weken voor de verwachtte zaaidatum toe te dienen. Met de huidige weersverwachting zal zaaien de prioriteit hebben. Een kaliumgift kan dan ook na opkomst gegeven worden in het twee- tot vierbladstadium. Het IRS stelt daarbij wel rekening te houden met de stikstofbemesting; als die ook na opkomst gegeven wordt, kan zoutschade alsnog optreden. 150 tot 200 kilo K2O compenseert de afvoer en heeft een positief effect op de wortel- en suikeropbrengst op percelen met een K-getal dat aan de lage kant ligt. Op kleigronden is dit, afhankelijk van het lutumgehalte, 18 of 14 bij een bouwplan met aardappelen. Is 2 weken wachten geen optie, dan adviseert het IRS kort voor het zaaien een chloorarme meststof.

Beheer
WP Admin