- PluimveeNieuws

Internationaal onderzoek naar bloedluisbestrijding

Er komt een Europees onderzoek naar de bestrijding van bloedluizen bij legpluimvee.

In het Vlaamse Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel wordt naar een oplossing gezocht bij een combinatie van bestrijdingsmethoden. Het project duur 4 jaar wordt uitgevoerd door onderzoeksinstellingen uit Frankrijk, Engeland en België. In het onderzoek zal eerst in een laboratorium gezocht worden naar de beste combinatie-strategieën, waarna deze in het Proefbedrijf Pluimveehouderij in de praktijk onderzocht zullen worden. Succesvolle bestrijdingsmethoden zullen vervolgens op pluimveebedrijven in de deelnemende landen worden getest.

Bloedluis is groot probleem

Bloedluis is een groot probleem in de pluimveehouderij. In Noordwest Europa heeft 90% van de leghennenbedrijven te kampen met bloedluis. De fipronil-affaire had ook betrekking op het bestrijden van bloedluis.

Beheer
WP Admin