Premium
Foto: Mark Pasveer AkkerbouwColumn

‘Intensief beter? Dat had je gedacht’

Reacties

  1. Rinus zou wat meer van zijn biologisch akkerbouw bedrijf kunnen vertellen, goed voorbeeld doet immers volgen? Je hebt soms het idee met een ietwat gefrustreerde bio-boer van doen te hebben, die links en rechts is ingehaald door gangbare.

  2. Rinus krijgt gelijk. Nederland gaat een groot experiment beginnen met landschapsgrond. Dat is grond waar je niet veel mee mag/ kunt maar die boeren goedkoper moeten onderhouden dan mensen met een salaris/pensioenvoorziening. De vergoeding kan op twee mogelijkheden: 1) je krijgt een jaarlijkse vergoeding zoals bij de premie maar dat is ongewis want politiek gevoelig. Voordat je het weet knabbelen ze aan de bedragen. 2) de overheid koopt het in één keer af: je krijgt bv 50% van de agrarische grondwaarde. Je bent ineens financieel onafhankelijk maar ook je gangbare boerderij kwijt. Doordat al je buren dat ook zijn komen er teveel koffieschenkers, fietsverhuurders en kinderopvangers. Kortom een experiment met de risico’s voor de boer.

  3. @Rinus. Ik kan je gedachten volgen, maar moet wel aantekenen dat intansiveren nie td ewens van d eboeren in geweesrt. Intensiveren betekent dat het bouwplan steeds meer steunde op Gewasbeschermingsmiddelen omdat er van een natuurvriendelijke rotatie geen sprake meer kon zijn (te lage omzet). Willen we dit doorbreken dan zullen we de boeren zo moeten betalen dat hun productiekosten en winstmarge vergoed worden. De winstmarge is bij landbouw niet ” imfrage” zoals bij de hele verdere voedselketen een automatisch gegeven is, waar niemand bezwaar tegen aantekent. bij boeren wordt de prijs bepaalt door de aanbieder met d elaagste prijs ongeacht waar die woont en hoe die produceert. Onze productiekosten worden in de toekomst steeds meer bepaalt door de steeds duurder worden de noodzakelijke grond. Hier is de overheid mede schuldig aan, door voor onttrokken gronden exorbitante prijzen te (laten) betalen en hiermee de uitgekochte boer de kans te geven een beter en groter bedrijf weer te kopen en hiermee de zittende boeren deze verbetering ontnemen of ze moeten zwaar intensiveren. De vraag is volgens mij “Hoe kan de landbouw weer extensiveren zonder financieel in de problemen te komen en zonder verlies van aansluiting bij de rest van de maatschappij. Voor mij is 1 ding zeker, het terugschroeven van de voedselproductie in Europa zal leiden tot import van elders met alle maatschappelijke grvolgen van dien voor de arme landen, die lage kosten hebben en graag exporteren.

  4. “Bovendien kunnen boeren het goedkoper dan het waterschap”, komen we meteen uit bij het ontbrekende verdienmodel met het wensdenken van groene aders en vluchtroutes voor akker- en weidevogels.

Beheer
WP Admin