Foto: Jan Willem van Vliet PluimveeCommentaar

‘Integratie in pluimveesector geeft rust’

Is de integratie het ultieme heil? Nee, maar het geeft wel rust. Pluimveebedrijven in de integratie floreren omdat de top ervan terdege beseft dat alle schakels rendement moeten maken.

De pluimveesector is groot in integraties. Het merendeel van de vleeskuikenhouders werkt erin, bij eenden is het zelfs de norm. Wil je namelijk grootschalig eendenvlees produceren en afzetten dan kun je alleen maar bij Duck-To/BR Group terecht. Dat is de grootste verwerker buiten China en alle commerciële eendenhouders in Nederland zitten in diens integratie.

Geen rumoer

Ook bij vleeskalveren is het gros van de veehouders onderdeel van een integratie. En hoewel melkveehouders daarop afgeven, hoor je van kalvermesters zelden onmin. Hetzelfde bij pluimvee. Rumoer ontbreekt binnen de integratie en eromheen. Jazeker, de contractprijs mag altijd hoger, maar de bedrijven in de integratie floreren. Dat komt doordat de top ervan terdege beseft dat alle schakels rendement moeten maken.

Dat verwoordde directeur/eigenaar Gertjan Tomassen feilloos in gesprekken met Hans Bijleveld: “De eendenprijzen moeten omhoog want alle geledingen moeten tevreden blijven.” Niet tevreden zijn, nee, ze moeten tevreden blijven!

Integratie opereert in de luwte

Opvallend is dat alle integraties in de luwte opereren. Binnen de veehouderij kennen we Peter Poortinga, Gertjan Tomassen, Hennie Swinkels, Marijke Evers en andere boegbeelden. Daarbuiten zijn ze onbekend. Maar keer op keer merk je wel hun invloed op de achtergrond bij politieke processen en nieuwe (Europese) wetten en regelingen.

In de sectoren waarover politieke onrust is en was, is het integratiegehalte fors lager. Bij het melkvee zijn de afzetcoöperaties wel ketenregisseur, maar de integratievorming moet er nog beginnen. Varkens zaten tussen 1997 en 2010 maatschappelijk in het verdomhoekje. De rust keerde daar pas weer na de start van het Beter Leven-keurmerk en van integratievorming binnen Vion.

Integraties moeten scherp gehouden worden door de ‘vrije markt’, door concurrentie

Is de integratie dan het ultieme heil? Natuurlijk niet. Integraties moeten scherp gehouden worden door de ‘vrije markt’, door concurrentie. Anders ontstaan monopolisten en hoopt alle winst op aan de top van de piramide. Dat is de dood in de pot voor boereninkomens en innovatie.

Beheer
WP Admin