Premium
Onderzijde meststripper in werking. De dunne fractie gaat in de meststripper en hiermee wordt het grootste deel van het ammoniak uit de mest verwijdert. Het ammoniakgas wordt opgevangen in het spuiwater van de luchtwasser. - Foto: Agrifirm VarkensAchtergrond

Integrale varkensstal wacht op nieuw elan

Beheer
WP Admin