VarkensNieuws

‘Incident biologische ham bij Encebe eenmalig’

Zwolle – Encebe Vleeswaren, dochteronderneming van Vion, heeft eind 2013 verklaard dat er een eenmalig incident heeft plaatsgevonden, waardoor in 2012 11.000 kilo ham onterecht als biologisch is verkocht.

Skal heeft op basis van deze verklaring een onderzoek ingesteld, en komt nu tot dezelfde conclusie. Tijdens de extra inspecties die hebben plaatsgevonden bij Encebe, hebben de Skal- inspecteurs namelijk geen aanwijzingen gevonden dat het om een structurele overtreding gaat.

Ook uit de kruiscontroles, waarbij Skal producten terug heeft getraceerd van de supermarkt naar Encebe, zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen. Skal heeft in verschillende supermarkten biologische ham gekocht afkomstig van Vion. Via monstername is vastgesteld dat die ham inderdaad afkomstig was van biologisch varkens. Dit onderzoek is uitgevoerd door Rikilt in opdracht van Skal.

Op basis van de geconstateerde overtreding in 2012 is een Tuchtrechtelijke Verklaring aangezegd tegen Encebe en tegen het betrokken vrieshuis, deze zullen op 25 maart a.s. door het Skal Tuchtgerecht behandeld worden. Dit Tuchtgerecht bestaat uit onafhankelijke rechters. Enkele weken later volgt de schriftelijke uitspraak van het Tuchtgerecht. De uitkomst wordt gepubliceerd op de Skal-website. In 2014 blijft Encebe Vleeswaren onder verscherpt toezicht staan. Dit betekent extra aangekondigde en onaangekondigde inspecties.

Beheer
WP Admin