Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

In maart informatiebijeenkomsten over luchtwassers

Overijssel komt met toelichting op onderzoek waaruit bleek dat gros van luchtwassers niet juist werken.

Provincie Overijssel heeft 3 informatieavonden gepland om boeren met luchtwassers bij te praten. Voor 18, 25 of 30 maart zijn alle boeren met 1 of meer luchtwasser welkom. Dat meldde Wim Vliek, teamleider handhaving van de provincie, dinsdag tijdens een symposium over vergunningverlening.

Onderzoek naar luchtwassers

Tijdens deze informatiebijeenkomsten in maart zal een toelichting worden gegeven op de uitkomsten van een onderzoek naar luchtwassers in de provincie. Hieruit blijkt dat 90% van de onderzochte 220 luchtwassers niet aan de wettelijke eisen voldoet. De bedoeling is dat tijdens de bijeenkomsten veehouders met een luchtwasser, leveranciers en belangenorganisaties samen met de provincie nadenken over een snelle verbetering van deze, onwenselijke, situatie.

De locaties waar de informatiebijeenkomsten plaatsvinden worden later bekendgemaakt.

Beheer
WP Admin