AkkerbouwAchtergrond

Import van aardappelen is dit seizoen bijzonder groot

De prijs van aardappelen is laag, de beschikbaarheid in Nederland zeer ruim. Toch beloopt de import voor zowel verwerking als directe consumptie buitengewone volumes.

De verwerking van fritesaardappelen heeft in het vorige jaar een grote vlucht genomen. In totaal is er een volume van bijna 3,7 miljoen ton grondstof omgezet. Dat is nog niet eerder vertoond, de aardappelverwerkende industrie blijft in Nederland groeien, net als in België.

Ten opzichte van het gemiddelde dat in de voorgaande vijf jaren is verwerkt, is er 6,4 procent ofwel ruim 220.000 ton meer doorgegaan in 2014. Echter, net als de teler heeft de verwerkende industrie te maken met seizoenen. De aardappelverwerking per oogstjaar bekijken levert een beter beeld op van de ontwikkeling in de fritesmarkt, liefst vanaf het moment dat de overgang van oude of nieuwe aardappelen een feit is.

Uit de gegevens die over de periode van september tot en met december bekend zijn (bron: HPA) blijkt dat er ten opzichte van vorig oogstjaar juist minder is verwerkt. Het verschil bedraagt over die vier maanden een totaal van 62.000 ton. Vooral in november (min 31.000 ton) en december (min 19.500 ton) is er teruggang geboekt. Dat is opmerkelijk, in een seizoen met uiterst lage prijzen op de vrije markt. Daar wordt echter niet of nauwelijks gekocht, althans niet in eigen land. De toepassing van aardappelen van Nederlandse origine is zelfs nog veel meer teruggevallen dat de genoemde productievermindering als geheel, te weten met 133.000 ton. Over de maanden oktober, november en december samen is dan ook een volume van 76.000 ton méér buitenlandse verwerkingsaardappelen verbruikt dan in dezelfde periode van 2013. In de periode september tot en met december was van alle verwerkte grondstof bijna 42 procent afkomstig uit het buitenland. Zo’n hoog aandeel heeft de aardappelimport sinds het oogstjaar 2006 niet meer gehaalld in de industriële verwerking. Gemiddeld ligt dit percentage op circa 35 procent.

De gegevens met betrekking op de verwerkingsaardappelen lopen niet geheel parallel met de importcijfers van de handel, waarin ook de tafelaardappelen figureren. De tendens is echter dezelfde: sterk toegenomen aardappelimport.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin