Foto: Henk Riswick PluimveeNieuws

IKB Ei waarschuwt voor ontwormingsmiddel

Recent is in een serie monsters van eieren de stof flubendazole aangetroffen met een gehalte net onder het toegestane niveau, dat meldt het IKB Ei.

Het is onbekend waarom in deze monsters het gehalte van flubendazol zo hoog is. De kritische stof flubendazole zit in ontwormingsmiddelen die zijn toegestaan op recept van de dierenarts en veel gebruikt worden op pluimveebedrijven. Bij een te hoog niveau mogen de eieren echter niet geleverd worden en wordt de NVWA ingeschakeld.

Het ontwormingsmiddel kan via het water of in het voer toegediend worden. Om een overschrijding te voorkomen, is het verstandig om goed op de schommelingen in voeropname te letten. IKB Ei controleert op kritische stoffen in eieren via een monitoringsprogramma.

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • NOP 2.0 scharreleieren
  • NOP 2.0 richtprijs kooi-eieren
  • Totaaloverzicht
  • Beheer
    WP Admin