Foto: ANP AlgemeenNieuws

Huitema: landbouw moet innovatiever

De landbouw moet innovatiever. Daarvoor pleit Europarlementariër Jan Huitema (VVD) in een rapport dat hij maandag presenteert in het Europees Parlement.

Huitema heeft een lijst opgesteld van 26 mogelijkheden om de voedselproductie te verbeteren en te verhogen, door meer gebruik te maken van innovaties. Dit moet bijdragen aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk.

Precisielandbouw en moderne technieken

De politicus vindt bijvoorbeeld dat er meer gebruik moet worden gemaakt van precisielandbouw en moderne technieken. Er moet meer gebruik worden gemaakt van managementsystemen en data die beschikbaar zijn, waarmee de kennis verbeterd kan worden, zodat grondstoffen en productiemiddelen efficiënter ingezet kunnen worden. Ook moet het verbeteren van stalsystemen voor meer dierenwelzijn en een betere diergezondheid meer gestimuleerd worden, vindt Huitema.

Beter hergebruik van reststoffen

De politicus pleit ook voor het beter hergebruiken van reststoffen – bijvoorbeeld door acceptatie van mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmestvervanger – en het stimuleren van nieuwe teelten in Europa en bijvoorbeeld de productie van insecten als eiwitbron voor voedsel en diervoer.

De Europese Commissie moet volgens Huitema meer mogelijkheden bieden om garant te staan voor investeringen in innovaties. Tegelijkertijd vindt hij dat het Europees landbouwbeleid meer gericht moet zijn op de behoeften van de boer en minder op het behalen van politieke doelen. Hij wil meer flexibiliteit in het beleid.

Eigen initiatief

Huitema presenteert zijn rapport volgende week in de landbouwcommissie van het EP. Hij doet dit op eigen initiatief en hoopt aan te kunnen haken op het Nederlands voorzitterschap. In het voorjaar wordt er in het Parlement over het rapport gestemd. Als het aangenomen wordt, vraagt het Parlement aan de Europese Commissie dit op te volgen. Het komt niet vaak voor dat een Europarlementariër op eigen initiatief met een rapport komt om het beleid aan te passen.

Beheer
WP Admin