RundveeFoto

Huiskavel van 78 hectare als troefkaart

In het Friese Dronrijp staat een melkveebedrijf te koop. Nagenoeg alle grond ligt aan huis. De ligboxenstal en melkstal vragen om een investering.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!