Foto: Koos Groenewold PluimveeNieuws

Hogere saldi legpluimvee op lange termijn

De langetermijnprognoses zijn voor leghennen tot 10% verhoogd, met uitzondering van de verrijkte kooi/kolonie.

Voor vleeskuikens zijn ze naar beneden bijgesteld met enkele dubbeltjes per vierkante meter per jaar. Bij vleeskuikenouderdieren wordt een iets hoger saldo verwacht bij regulier gehouden dieren en een iets lager saldo bij traaggroeiende ouderdieren.

Normen bij bedrijfsbegrotingen

Deze langetermijnprognoses worden gebruikt als normen bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van vijf tot tien jaar, en bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische en financieringsvraagstukken binnen de overheid. Het bestaan van deze prognoses zorgt voor een betere financierbaarheid van de pluimveebedrijven.

Gerealiseerde cijfers en verwachte marktontwikkelingen

Jaarlijks worden inschattingen gemaakt voor de langetermijnbegrotingen. Dat gebeurt door Wageningen UR in overleg met sectordeskundigen bij banken en accountantsbureaus. De saldoberekeningen komen tot stand op basis van gerealiseerde cijfers in de praktijk en de verwachte marktontwikkelingen.

Gestegen kosten

Bij het gebruik van deze saldo’s moet rekening worden gehouden met de gestegen kosten, onder andere voor huisvesting en pluimveerechten. Voor biologische hennen zullen de kosten op basis van aangescherpte Europese regelgeving ook gaan toenemen.