AlgemeenNieuws

Hogere pachtprijs voor akkerbouwers

Den Haag – De pachtprijs in gebieden met overwegend akkerbouw gaat omhoog. Melkveehouders in gebieden met voornamelijk melkveehouderij gaan minder betalen voor de huur van los land.

Dit blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sharon Dijksma die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. In de brief presenteert de bewindsvrouw de pachtnormen die op 1 juli dit jaar van kracht worden.

Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vast. Er bestaan twee soorten pachtnormen. Voor contracten die na 1 september 2007 zijn gesloten, geldt een maximale pachtprijs, de regionorm. Voor contracten van vóór 1 september 2007 geldt een veranderpercentage. De pachtprijs wordt jaarlijks bepaald op basis van een vijfjaarlijks gemiddelde van de opbrengst van het land.

In de meeste pachtprijsgebieden met overwegend akkerbouw stijgt de hoogst toelaatbare pachtprijs voor los land, vooral door de goede bedrijfsresultaten in de akkerbouw in 2012. In de meeste pachtprijsgebieden met vooral melkveehouderij daalt de hoogst toelaatbare pachtprijs voor los land, door een matig bedrijfsresultaat in 2012 en het wegvallen van het goede jaar 2007 uit de berekening. De reële rente, die mede aan de basis ligt van de rendementseis van verpachters, ligt eind 2013 nog steeds op een historisch dieptepunt. Dit heeft een drukkend effect op de pachtnormen, aldus Dijksma in de brief.

De hoogst toelaatbare pachtprijs voor los tuinland stijgt fors in ‘Westelijk Holland’ door de goede resultaten in 2012. In het gebied ‘Rest van Nederland’ daalt de hoogst toelaatbare pachtprijs voor tuinland licht. Weliswaar werd daar in 2012 een goed bedrijfsresultaat geboekt, maar dat was minder dan het goede jaar 2007 dat uit de berekening wegvalt.

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 1,20 procent, de gemiddelde bouwkostenindex over 2009-2013.

Zowel pachters, de Bond van Landpachters (BLHB en LTO, als verpachters verenigd in de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) reageren verbaasd over de grote veranderingen van de regionormen. LTO vindt het zelfs ‘absurd’. Arnold Michielsen, voorzitter LTO Noord provincie Flevoland en portefeuillehouder pacht bij LTO Nederland: “In Flevoland gingen de normen vorig jaar met 28 procent omlaag. Dit jaar stijgen ze met 20 procent. Dat is niet wenselijk.” LTO vindt het ook ‘te gek voor woorden’ dat de regionorm van los tuinland in Westelijk Holland met 35 procent stijgt. “Dat is nog wel wat”, reageert Michielsen. Hij vindt het ook onverklaarbaar dat in Zuid-Limburg de regionorm dit jaar met 14 procent stijgt. Vorig jaar steeg in dat pachtprijsgebied de norm ook al.

De uitkomsten vallen de BLHB niet tegen. De grotere stijging in de akkerbouwgebieden was na de forse daling vorig jaar verwacht, zegt de pachtersbond. Voorzitter Piet van der Eijk: “De daling in de melkveehouderijgebieden is beperkt. Zolang de rente laag blijft wordt de pachter in dit systeem nog redelijk beschermd.”

Klik hier voor de regionorm per pachtprijsgebied.

Beheer
WP Admin