AkkerbouwNieuws

Hogere opbrengst cichorei door bestrijding bladschimmel

Roosendaal – Een bespuiting van cichorei tegen meeldauw levert gemiddeld een 3,6 ton hogere wortelopbrengst per hectare op.

Dat meldt cichoreiverwerker Sensus op de website op basis van een serie bladgezondheidsproeven die het IRS de afgelopen jaren uitvoerde in opdracht van de Telersvereniging Inulinecichorei.

Alleen Flint toegelaten

Schadelijke bladschimmels in cichorei zijn meeldauw, roest en alternaria. In cichorei heeft alleen het fungicide Flint een toelating ter bestrijding van meeldauw. Dit middel heeft geen curatieve werking. Hoe langer de cichorei nog moet groeien, hoe hoger het rendement van de bespuiting.

Inca minder effectief

Een behandeling met de bladmeststof Inca, op basis van calcium, om het blad weerbaarder te maken, blijkt minder effectief dan een fungicidebespuiting. Ten opzichte van onbehandeld was de opbrengstderving door meeldauw wel kleiner.

Beheer
WP Admin