Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

Hogere melkproductie heeft positief effect op klimaat

Verdere productieverhoging kan (mede) bijdragen aan het verlagen van de klimaatimpact per kilo melk.

Hoogproductieve bedrijven hebben minder klimaatimpact naarmate de productie groeit, blijkt uit onderzoek door de Nationale Universiteit van Ierland. Een bedrijf dat 1% meer melk produceert, gaat in uitstoot van broeikasgassen juist met minstens 0,26% naar beneden.

De relatie tussen melkproductie en de uitstoot van broeikasgassen is negatief en dat is positief in het licht van klimaatverandering. Verdere productieverhoging kan (mede) bijdragen aan het verlagen van de klimaatimpact per kilo melk.

Melkquotum

Ook keken de onderzoekers naar de impact van het verdwijnen van het Europese melkquotum in 2015 op de broeikasgasuitstoot. Net als in Nederland gaf dat aanleiding aan Ierse boeren om de melkproductie te vergroten. De impact is echter wisselend, de onderzoekers vonden geen duidelijk verband tussen de schaal van een bedrijf en de intensiteit van broeikasgasuitstoot.

Het onderzoek ziet verder dat het lastig(er) is voor de landelijke of Europese overheid om beleid te maken op broeikasgassen op boerenbedrijven dan op bijvoorbeeld industriële bedrijven.

Beheer
WP Admin