Phil Hogan, Europees landbouwcommissaris.<br /><em>Foto: AFP</em> AlgemeenNieuws

Hogan wil nieuwe bronnen aanboren voor crisispakket

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan wil nieuwe bronnen aanboren om de nood in de melkveehouderij en de varkenshouderij te lenigen. Hij zegt dat hij probeert geld vrij te maken voor de landbouw uit het zogenoemde Juncker Fonds en van de Europese Investeringsbank.

Juncker zei dat maandagavond tijdens een ingelast debat met de landbouwcommissie van het Europees Parlement. In dat overleg werd ook duidelijk dat Martijn van Dam als voorzitter van de raad van landbouwministers bij de lidstaten nagaat of er animo is om de crisisreserve binnen de landbouwbegroting te gebruiken voor extra maatregelen. Als dat gebeurt, betekent dat een korting op de inkomenstoeslagen van de Europese boeren.

Maatregelenpakket

De Europese landbouwministers praten volgende week over een pakket aan maatregelen. De Europese Commissie bereidt die voor. Hogan constateert dat de €420 miljoen die eind vorig jaar is uitgedeeld aan de lidstaten, nog steeds niet overal is uitgegeven. “Het is moeilijk voor mij om nieuw geld te vragen, als het vorige bedrag nog niet bij de boeren is terechtgekomen”, aldus Hogan.

Volgens Hogan is sprake van een diepe crisis, die voorlopig nog even zal aanhouden. “Er zijn aanvullende maatregelen nodig om de druk voor de boeren te verlichten.” Hij houdt echter vast aan zijn opvatting dat de interventieprijzen niet moeten worden verhoogd, ook al is daar door veel lidstaten op gezinspeeld. Volgens Hogan zal verhoging van de interventieprijzen leiden tot productieverhoging en dat zal de markt alleen maar verder destabiliseren.

Exportkredieten

Een van de elementen die hij nader uitwerkt is de mogelijkheid om de export van producten naar buiten de Europese Unie te vergemakkelijken met behulp van exportkredieten. Er zijn 14 lidstaten die enige vorm van exportkredieten kennen. Dat zou kunnen worden uitgebreid. Hij wil de positie van de boer in de levensmiddelenketen versterken, maar heeft daarbij te maken met een sterke tegendruk van zijn Deense collega Margrete Vestager voor mededinging, zo liet Hogan weten.

Russische minister van EU-sanctielijst afhalen

De landbouwcommissaris suggereerde om de Russische minister van landbouw van de Europese sanctielijst af te halen. “Het is moeilijk onderhandelen met een collega die op de sanctielijst staat”, aldus Hogan. Volgens de landbouwcommissaris zijn het vooral de Russen die het gesprek niet willen aangaan. Er zijn verschillende toenaderingen vanuit de Europese Unie geweest om met name de ongerechtvaardigde maatregelen tegen de invoer van varkensvlees bespreekbaar te maken.

Beheer
WP Admin