AlgemeenOpinie

Het groene goud

Het groene goud, Glycine max, oftewel de sojaboon is het belangrijkste exportproduct van Paraguay. Wat weet een oud-schapenboer nou eigenlijk van soja?

Niet veel, behalve dat er in sommige periodes, bijvoorbeeld tijdens droogte, veelvuldig sojakoeken worden gebruikt. Af en toe kwam ik in die koeken van die vaalgele pitjes tegen. Ik heb begrepen dat telers in sommige delen van het land aan de hand van besproeiingsshema’s soja planten. Ik weet dat er soja-olie is, ook heb ik gehoord van het bestaan van soja als vleesvervanger, en natuurlijk weet ik dat er sojasaus bestaat. Maar dat de sojaboon veel belangrijker is dan menigeen denkt, valt af te lezen uit het feit dat er zo veel producten van deze peulvrucht worden vervaardigd.

Vierde grootste soja-exporteur

Het groene goud, Glycine max, oftewel de sojaboon is het belangrijkste exportproduct van Paraguay. Afgelopen seizoen is in dit land 2.800.000 hectare soja geplant. De mogelijkheid bestaat om dit uit te breiden naar 8 miljoen hectare. De gemiddelde opbrengst is om en nabij 3,2 ton per hectare. De Verenigde Staten produceren 84 miljoen ton, Brazilië produceert 75 miljoen ton en Argentinië 55 miljoen ton. De bijna 9 miljoen ton die Paraguay produceert, maakt van dit land de vierde grootste soja-exporteur ter wereld.

Veehouder wordt akkerbouwer

Veehouderijbedrijven worden nu geleidelijk verdrongen door de productie van soja, mais en tarwe. Het ideale klimaat en de grond maken dat deze gewassen in opeenvolgende teelten worden verbouwd. Er zijn maar weinig gewassen die kunnen tippen aan soja als het gaat om de productie van eiwitten per hectare.

Bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond om soja te verwaarden en in bewerkte vorm uit te voeren. De jaarlijkse groei van de wereldbevolking, met tussen de 60 en 80 miljoen mensen, verzekert de toekomst van veelzijdige gewassen als soja, mais en tarwe.

Volgens de Chinezen is soja een van de vijf heilige gewassen. Ik weet niet of dit alles een oude veeboer er van kan overtuigen alsnog akkerbouwer te worden.

Beheer
WP Admin