Foto: Mark Pasveer AkkerbouwOpinie

‘Het blijft oppassen met veldtransport’

De oplossing van het ene probleem is, bij verkeerd gebruik ervan, de veroorzaker van een ander. Het blijft bij veldtransport oppassen geblazen, met het oog op de bodemstructuur.

Transport in de landbouw staat volop in de belangstelling. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ernaar gekeken en worden verbeteringen doorgevoerd: vuile wegen, capaciteit/arbeidsefficiëntie, bodemverdichting.

In de vandaag (dinsdag 8 november) verschenen Boerderij 6 laten we zien hoe de transmissiefabrikant ZF vergevorderd is met de ontwikkeling van een as met elektrisch aangedreven wielen onder een aanhanger. De elektrisch aangedreven as, zo motiveert het Duitse ZF, kan helpen om onder moeilijke omstandigheden zware lasten steile hellingen op de krijgen. Ook op rijkuilen zou de aangedreven as zijn goede diensten hebben bewezen.

Meer aangedreven wielen ook nuttig in Nederland?

Ook in de soms natte Nederlandse herfsten kan zo’n extra stel aangedreven wielen helpen om trekker met kipper op het land in beweging te houden. Al moet je je afvragen of zo’n oplossing van een tractieprobleem niet juist de vergroting is van een ander probleem, namelijk dat van bodemverdichting. Meer en meer wordt duidelijk dat zware rooi- en transportcombinaties de ondergrond van bodems verdichten, vaak onomkeerbaar. Het merendeel van de Nederlandse landbouwbodems is er in ieder geval bij de huidige mechanisatie en manier van werken gevoelig voor. Het is tegen deze achtergrond beter na te denken over verkleining van de last, dan over mogelijkheden om steeds zwaardere lasten te hanteren.

Meer en meer wordt duidelijk dat zware rooi- en transportcombinaties de ondergrond van bodems verdichten, vaak onomkeerbaar.

Iets dergelijks was twee weken geleden te zien op de manifestatie Beet Europe in Frankrijk. Rooierfabrikanten gebruiken – mísbruiken zo je wilt – de goede ontwikkeling van steeds flexibeler banden met een groter contactoppervlak om de bietenbunker weer een beetje groter te kunnen maken.

Efficiënter de bodem ontzien

Tegelijk is het goed te zien dat boeren en loonwerkers nadenken over manieren om tegelijk met meer efficiëntie de bodem te ontzien. Op de volgende pagina’s is te zien hoe ze dat doen.

Congres Grond om te Boeren

De mogelijkheden zijn nog niet uitgeput. Ons congres Grond om te Boeren op 15 december in Den Bosch gaat over smart farming. Vader en zoon Gerrit en Dirk Kurstjens laten daar zien hoe ze met controlled circulation zeer kwestbare bodems voor akkerbouw beschikbaar maken en houden.

Beheer
WP Admin