Foto: Joris Telders VarkensOpinie

‘Hepatitis E-alert serieus nemen’

Voorlopig komen er geen extra algemene maatregelen tegen aanpak van hepatitis E. Volgens minister Edith Schippers zijn de gezondheidsrisico’s zeer gering.

De minister van volksgezondheid houdt het op een voedingsadvies voor patiënten met een verhoogd risico.

Zorgen over aantal besmettingen

Wetenschappers maken zich zorgen over het aantal besmettingen met het hepatitis E-virus.  Dit virus kan leverinfectie bij mensen veroorzaken. Het RIVM telde in 2012 50 gevallen, in 2015 was dit gestegen naar 303. Tot half augustus dit jaar worden 186 meldingen gedaan. Ook gezonde mensen blijken ziek te kunnen worden.

Het is niet helemaal duidelijk hoe de besmettingsroutes lopen, maar feit is dat de helft van de varkens is besmet. Het virus is in varkensvlees aangetroffen, maar ook (via mest) in oppervlaktewater, schelpdieren en zelfs op groente en fruit. Uit onderzoek blijkt geen verhoogd risico rondom varkensbedrijven.

Nog veel onbekend over hepatitis E

Nee, er is geen parallel met Q-koorts, benadrukt onderzoeker Wim van der Poel van het Centraal Veterinair Instituut. Het gevaar van deze bacterie op de volksgezondheid werd lange tijd onderkend. Toch kan Van der Poel zich de zorgen onder de bevolking voorstellen. Er is nog veel onbekend. Hij roept op tot een plan van aanpak. De varkens- en vleessector moet dit hepatitis E-alert serieus nemen. Het is nu moment om in alle openheid hierop in te spelen.