Kippen met hele snavel verbruiken meer voer en zitten minder goed in de veren - Foto: Koos Groenewold PluimveeNieuws

Hennen met hele snavels presteren minder

Het houden van onbehandelde hennen (zonder snavelbehandeling) zonder verlies van productie is niet geslaagd.

Dit concludeert onderzoeksinstituut Schothorst Feed Research uit de resultaten van een voerproef met hennen met en zonder snavelbehandeling.

De proef was zonder problemen verlopen, ziekten en kannibalisme deden zich niet voor, maar wel zijn grote productieverschillen gevonden tussen behandelde en onbehandelde hennen, alle van het ras Dekalb White, afkomstig van hetzelfde opfokbedrijf.

Onbehandelde hen eet meer

Vooral de voeropname van de onbehandelde leghennen was veel hoger, en daarmee ook de voerconversie. Al aan begin van de productieperiode aten de hennen met intacte snavels meer voer, toen zo’n 3 gram per dier per dag, dan de hennen waarbij vlak na de geboorte het snavelpuntje was verwijderd. Dit verschil liep op tot 17 gram per dier per dag op een leeftijd van 60 weken.

De onbehandelde hennen produceerden iets minder, maar wel zwaardere eieren, en ook meer eimassa, dan de hennen waarvan de snavels waren behandeld. Niet al het extra voer werd in eimassa omgezet, met gevolg dat de voerconversie bij de onbehandelde hennen hoger was, oplopend tot 28 punten op 60 weken leeftijd (2,033 versus 2,292).

Slechtere bevedering

De hogere voeropname lijkt niet gerelateerd te zijn aan meer voervermorsing, maar lijkt samen te hangen met de slechtere bevedering van de onbehandelde leghennen. De leghennen zijn goed bevederd aangekomen in de leghennenfaciliteit van de Schothorst en op 24 weken leeftijd is weinig veerschade te zien, noch bij de behandelde, noch bij de onbehandelde leghennen. Vanaf 32 weken leeftijd is wel een duidelijk verschil in bevedering te zien; de onbehandelde leghennen zijn minder goed bevederd dan de behandelde. Op 64 weken leeftijd scoren de behandelde hennen 1,93 en de onbehandelde hennen 3,3 op een schaal van 0 (intact verenkleed) tot 5 (kaal).

De onderliggende oorzaak van de slechtere bevedering is wellicht stress, want de onbehandelde leghennen lijken meer stress te hebben. Door de mindere conditie van de onbehandelde leghennen is de uitval bij deze leghennen met 4,9% ook hoger dan van de behandelde leghennen (3%) over de periode van 17 tot 68 weken leeftijd.

Aanpassing van voer

Het onderzoek toonde wel aan dat door aanpassing van het voer de schade aan het verenkleed beperkt kan worden en de voeropname in de hand te houden is. Welke aanpassingen dat zijn brengt Schothorst Feed Research niet naar buiten. Die informatie blijft voorbehouden tot de zeven mengvoerfabrikanten die opdracht tot het onderzoek hebben gegeven en het hebben betaald.

Verbod op behandeling snavels vanaf 2018

Vanaf 2018 is het in Nederland verboden om bij leghennen de snavels te behandelen (het puntje van de snavel te laseren als ze pas geboren zijn). Voor pluimveehouders aangesloten bij de Duitse KAT organisatie gaat dit verbod al per 2017 in.

De leghennensector in Nederland heeft weinig vertrouwen dat het houden van onbehandelde leghennen mogelijk is zonder problemen en zonder verlies van productie, schrijft Schothorst Feed Research in een verslag van het onderzoek. Het instituut heeft de eerste ervaringen opgedaan en deelt de zorgen van de pluimveehouders.

Beheer
WP Admin