Foto: ANP AlgemeenNieuws

Haas en konijn buiten schot, jagers boos

Op haas en konijn mag het komend jachtseizoen beperkt worden gejaagd. Jagers zijn boos over het besluit van minister Christianne van der Wal en dagen de minister voor de rechter.

Deze week besloot Van der Wal om het jachtseizoen de jacht op konijnen niet toe te laten en de jacht op hazen in Groningen, Limburg en Utrecht ook gesloten te houden.

Het is wel mogelijk om – met ontheffing van de provincie – konijn en haas te bejagen als dat nodig is om schade aan gewassen te voorkomen.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is boos over de maatregel van de minister. De jagersvereniging wil via de rechter afdwingen dat het jachtverbod wordt opgeschort en op lange termijn van tafel gaat.

Minder konijnen en hazen

Van der Wal heeft al eerder aangekondigd de jacht op konijnen en hazen te willen beperken. Ze baseert zich daarbij op rapportages waaruit blijkt dat het aantal konijnen landelijk een sterk dalende trend vertoont en datzelfde het geval is voor de haas in Groningen, Limburg en Drenthe.

De jagersvereniging zet vraagtekens bij de onderbouwende rapporten van Wageningen Universiteit. Volgens de jagersvereniging is de staat van instandhouding van konijnen en hazen in het geheel niet in het geding. Volgens de jagers wordt er verkeerd geteld.

Directeur Willem Schimmelpenninck van der Oije van de jagersvereniging zegt in een persverklaring dat het besluit van de minister is gebaseerd “op zeer beperkte en onjuiste gegevens. Deze gegevens geven een vertekend beeld en stroken niet met de werkelijkheid. Daarnaast stelt de minister zelf dat de jacht geen drukfactor van belang is. Dit maakt dat het besluit van de minister niet alleen onrechtmatig is, maar ook zeer onnodig.”

Reacties

  1. De minster heeft geen besluit kunnen of durven nemen ove rhe tmaximale aantal predatoren in ons land. Deze predatoren mogen geen honger lijden,, zij zijn immers een op uitsterven staande diersoort of begrijp ik het verkeed, gaat het over introductioe van naturlijke jaders en het uitroeien van menselijke jagers. Den Haag zal merken dat het toestaan van jacht door jagers die willen blijven jagen en dus zorgen dat er voldoende aanwas is voor de toekomst beter is dan ongebreidelde uitbreiding van wolf, vos en andere “natuurlijke moordenaars” tot uitsterven aasdieren.

  2. de overheid wil ook overal dirigeren. ruim eens 3/4 van de vossen op, krijg je een geheel andere natuur. meer weidevogels , fazanten, patrijsjes , hazen en konijnen.

Beheer
WP Admin