PluimveeNieuws

Groupe Grimaud neemt aandeel in Verbeek Broederij en Opfok

Wageningen – Groupe Grimaud, hoofdaandeelhouder van de derde fokkerijorganisatie in de wereld Novogen, heeft een belangrijk minderheidsaandeel genomen in Verbeek Broederij en Opfok in Lunteren. Het Franse bedrijf is daarmee samen met AgruniekRijnvallei aandeelhouder geworden van de broederij. De betrokken bedrijven verwachten met de intensieve samenwerking de positie in Europese leghennenmarkt te versterken.

De samenwerking versterkt volgens de betrokkenen de bestaande nauwe zakelijke relatie tussen Novogen en Verbeek door Verbeek te positioneren als belangrijkste distributeur van Novogen-producten in Europa, naast andere Europese distributeurs als Tom Barron in het Verenigd Koninkrijk, NovoPonte in Frankrijk en eventueel nieuwe distributeurs.

Frederic Grimaud, president van Groupe Grimaud, verklaart: “Ik ben uiterst blij en trots met deze overeenkomst. Vanaf het moment dat Verbeek koos voor de Novogen-producten zaten we op één lijn. Sinds die tijd hebben we nauw en in vol vertrouwen samengewerkt. Dit akkoord is daarvan een perfect bewijs. Tevens is het een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen twee Europese bedrijven. De technische knowhow en marktkennis van Verbeek vormen een belangrijke input bij de verdere ontwikkeling van Novogen-producten. Deze samenwerking geeft beide bedrijven een positieve stimulans.”

Martin Grift, algemeen directeur van AgruniekRijnvallei, zegt: “De huidige marktomstandigheden vragen om krachtenbundeling. We zijn blij met deze strategische ontwikkeling in de leghennenmarkt. Door nauwere samenwerking en korte lijnen tussen de fokkerij en de markt zijn we nog beter in staat wensen vanuit de legpluimveesector in te vullen. De manier van werken van Groupe Grimaud past bij de kernwaarden van AgruniekRijnvallei: gedreven, eerlijk, betrokken en solide. De huidige marktbenadering van Verbeek blijft ongewijzigd.”

Verbeek Broederij en Opfok richtte zich de afgelopen 2,5 jaar met kuikens en opfokhennen nadrukkelijk ook op het buitenland, met name België, Duitsland, Polen, Italië en Spanje. In Duitsland en Polen heeft het dit jaar dochter-bv’s om op die markten te kunnen opereren. Het bedrijf heeft de eerste stappen gezet in Oekraïne. Dit heeft mede te maken met de krimpende binnenlandse markt voor leghennen. Directeur Herman Brus: “Enkele jaren geleden bedroeg de Nederlandse vervangingsmarkt 28 à 29 miljoen hennen per jaar, dit is gedaald naar zo’n 22 miljoen hennen. Doordat hennen langer meegaan en steeds meer pluimveehouders de techniek van het ruien beheersen.” Door ook kuikens en jonge hennen te leveren aan buitenlanden, kan Verbeek de capaciteit van de in januari 2011 geopende broederij in Zeewolde (capaciteit 30 miljoen henkuikens per jaar) beter benutten.

Verbeek maakte bekend een reorganisatie door te voeren. Zo wordt afscheid genomen van de eigen dierenartsen en wordt het transport van broedeieren, kuikens en jonge hennen afgestoten. Het bedrijf krimpt daardoor van 125 naar 75 à 80 fte’s. Voor de veterinaire begeleiding van moederdieren en opfokdieren gaat Verbeek samenwerken met de dierenartspraktijken Avivet en DAP Ysselsteyn. Het transport wordt uitbesteed aan een nieuw bedrijf: Soetendaal Agro Logistics. Brus: “Ook Verbeek heeft het in de huidige lastige markt financieel niet gemakkelijk. Lage eierprijzen en hevige concurrentie spelen ons ook parten. Reden om opnieuw heel kritisch naar het bedrijf te kijken om te zien waar we nog efficiënter kunnen werken. Dit heeft geleid tot een aantal keuzes waarbij we ons willen richten op onze kerntaken; verkoop van kuikens en jonge hennen, marketing, technische ondersteuning en het doorontwikkeling van de Novogen-producten.”

Meer informatie over de prijzen van vleeskuikens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

VCN
Vrije, lichte kuikens
Vrije, zware kuikens
ABC-prijs
Jan van Ee
Broedeieren NOP/NVP
Broedeieren vrij
Totaaloverzicht pluimveevlees
Beheer
WP Admin