Kamp trekt ¬ 150 miljoen uit voor monovergisters - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Grootschalige bouw monovergisters melkveehouderij van start

Voor de bouw van ongeveer 200 monovergisters trekt het ministerie van Economische Zaken €150 miljoen uit. Minister Henk Kamp heeft dat dinsdagmorgen laten weten bij de officiële ingebruikstelling van de eerste monovergister in het Friese Hinnaard.

Met monovergisters wordt biogas geproduceerd. Volgens minister Kamp (Economische Zaken) wordt met de bouw van monovergisters een oplossing geboden voor de productie van hernieuwbare energie en tegelijk vermindert de broeikasgasuitstoot uit mest.

Stimuleringsregeling SDE+

Voor de monovergisters is een aparte regeling opgesteld in de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energie (SDE+). Die is alleen beschikbaar voor monovergisters die binnen 2 jaar draaien en die staan bij een bedrijf dat ook weidegang toepast. FrieslandCampina wil groene stroom en gas van de leden afnemen die een monovergister bouwen.

Joosten hoopt op 3.000 vergisters

Coöperatie Jumpstart (onderdeel van FrieslandCampina), waarin de melkveehouders die gaan vergisten zijn samengebracht, mikt in eerste instantie op de bouw van 200 monovergisters op melkveebedrijven, uit te breiden tot 1.000 stuks. FrieslandCampina-topman Roelof Joosten zei bij de ingebruikname dat hij uiteindelijk hoopt op wel 3.000 microvergisters, maar dan moeten dankzij technische verbeteringen en lagere productiekosten ook vergisters beschikbaar komen voor bedrijven vanaf 90 melkkoeien. Nu ligt de ondergrens voor een rendabele exploitatie nog bij een bedrijf van zo’n 150 koeien.

Melkveehouders die ook een microvergisters willen neerzetten, moeten zich melden bij Jumpstart. Voorzitter Ferd Crone (burgemeester van Leeuwarden) maakt duidelijk dat ook boeren van andere zuivelverwerkers zich kunnen melden voor de regeling en van dezelfde gunstige voorwaarden gebruik kunnen maken als de leden van FrieslandCampina.

FrieslandCampina staat borg

FrieslandCampina neemt niet zelf deel in Jumpstart, maar staat wel borg voor het financiële risico bij de start. Het wil ook groene stroom, gas en vermeden CO2-uitstoot afnemen van de leden; dit à €10 per ton CO2.

Geen verplichte melding specifieke locatie en/of vergunning

Minister Kamp wil bij de openstelling van de SDE+-regeling voor monovergisters de verplichte melding van een specifieke locatie en of vergunning loslaten, zodat een collectieve subsidieaanvraag voor het project van FrieslandCampina mogelijk is. Dit moet de realisatie van de monovergisters versnellen. Individuele boeren kunnen ook gebruik maken van de regeling.

Brussel kan roet in eten strooien

De Europese Commissie kan overigens nog roet in het eten gooien bij het plan van minister Kamp. Dat blijkt uit de brief die de minister dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kamp legt uit wat zijn bedoeling is (het realiseren van ongeveer 200 monovergisters, met gebruikmaking van een eenmalige aparte openstelling van de regeling voor duurzame energie (SDE+).  Met de bouw van de monovergisters wordt de uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij sterk gereduceerd, aldus Kamp.

Met de bouw van de monovergisters wordt de uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij sterk gereduceerd, aldus Kamp.

Maar aan het eind van zijn brief aan het parlement houdt de minister een slag om de arm. De Europese Commissie moet nog een oordeel vellen voer de steunregeling, die kan worden beschouwd als staatssteun. “De informatie die ik uw Kamer thans over de regeling geef, staat dan ook onder het voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.”

Openstelling regeling gepland voor 2017

Het is de bedoeling dat de regeling begin 2017 wordt opengesteld.

Beheer
WP Admin