Koeien in de wei bij een melkveehouder in Bunnik. - Foto: ANP RundveeAchtergrond

Grondgebonden melkvee: tot 2,3 GVE per hectare

De melkveehouderij moet binnen 4 jaar naar een veebezetting van maximaal 2,3 grootvee-eenheden (GVE) per hectare. Dat komt neer op 96 kilo fosfaat of 16.750 kilo melk per hectare cultuurgrond. Het is de kern van het ‘Plan Grondgebonden melkveehouderij’ van de Coalitie voor Grondgebonden melkveehouderij.

Volgens adviseur Frits van der Schans van de coalitie moet de melkveehouderij toe naar een veebezetting van maximaal 3,8 GVE per hectare in 2017 naar 2,3 GVE in 2020. De coalitie is een samenwerkingsverband van Netwerk Grondig, natuur- en milieuorganisaties, biologische melkveeorganisaties en zuivelbedrijven EKO Holland en Henri Willig.

De kernpunten van het Plan Grondgebonden melkveehouderij:

• de veebezetting op melkveebedrijven moet omlaag van maximaal 3,8 GVE per hectare in 2017 naar 2,3 GVE in 2020;

• naast de 2,3 GVE geldt een maximum van 16.750 kilo melk per hectare;

• minimaal 80% grasland en 20% mais of ander bouwland; bedrijven die eigen krachtvoer verbouwen mogen rekenen met minimaal 70% grasland;

• er komt een koppeling tussen grond en fosfaatrechten. Per hectare grond kan niet meer dan 96 kilo fosfaat worden overgedragen;

• krimp bij invoering van fosfaatrechten moet alleen gaan gelden voor bedrijven met meer dan 2 grootvee-eenheden per hectare.

‘Forse opgave voor intensievere bedrijven’

Volgens Frits van der Schans is het een forse opgave voor de intensievere bedrijven. “Het gaat daarbij wel om een relatief kleine groep bedrijven”, aldus Van der Schans, “De inschatting is dat het voor die groep toch wel mogelijk is om voldoende gronden te vinden.” Hij schat in dat op basis van krimp op alleen intensievere bedrijven de melkveestapel op die bedrijven met 12% moet krimpen in het eerste halfjaar van 2017.

Deze week Kamerdebat

De plannen van de coalitie Grondgebonden Melkveehouderij zijn vorige week al aangekondigd. De partijen binnen de coalitie hebben niet ingestemd met het eerder gepresenteerde fosfaatverminderingsplan van de zuivelsector. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het mestbeleid inclusief invoering van fosfaatrechten voor melkvee.

Beheer
WP Admin