Partner
Foto's: Corteva RundveePartner

Groene hulp om ruwvoergewassen van extra stikstof te voorzien

Door de steeds krappere bemestingsnormen en het verdwijnen van de derogatie, wordt een natuurlijk middel zoals BlueN® steeds interessanter.

Nu de eerste grassnedes gemaaid en ingekuild worden, komt het eerste toepassingsmoment van het nieuwe middel BlueN® in grasland eraan. Met BlueN kunnen ruwvoergewassen, zoals gras en maïs, stikstof binden uit de lucht. BlueN is een milieuvriendelijke aanvulling op de bemesting en telt niet mee in de stikstofruimte van het bouwplan. “Dat maakt BlueN voor veehouders erg interessant”, zegt Allard Jukema (Corteva). “Het moment van toepassing is daarbij belangrijk.”

Jukema: “Door de steeds krappere bemestingsnormen en ook het verdwijnen van de derogatie, moeten veehouders meer mest gaan afvoeren én meer kunstmest aankopen. Een product zoals BlueN, dat op natuurlijke wijze stikstof uit de lucht kan binden, kan daarom een waardevol hulpmiddel zijn om ruwvoerteelten toch van wat meer stikstof te voorzien.”

Hoe werkt BlueN?

“BlueN bevat de bacterie Methylobacterium symbioticum. Deze bacterie stelt gewassen in staat om stikstof (N2) uit de lucht te binden. Dit is hetzelfde proces als waarmee vlinderbloemigen stikstof uit de lucht binden, al doen zij dit met een andere bacterie. De BlueN-bacterie koloniseert de plant na de bespuiting. Na ongeveer zeven dagen wordt de eerste stikstof aan de plant afgegeven.”

Wat levert BlueN op?

“Een gewasbespuiting met BlueN levert meestal ongeveer 30 kg N voor het gewas op. Bij teelten met een lange groeiperiode, zoals maïs en grasland, kan het product ook iets meer dan 30 kg N leveren. De hoeveelheid stikstof die BlueN kan leveren hangt behalve van de teeltduur ook af van de overige N-bemesting. Des te krapper die is, des te meer stikstof BlueN kan leveren.”

Toepassing BlueN in grasland

“BlueN kan in grasland worden toegepast zodra de omstandigheden goed zijn in het voorjaar. Meestal kan dat het beste na de eerste of de tweede snede”.

BlueN moet de plant binnen kunnen

BlueN hoeft maar 1 keer per jaar te worden toegepast. Zo lang de plant groen blijft, blijft BlueN werkzaam. “Belangrijk bij de toepassing is dat de huidmondjes open staan. De bacterie moet namelijk wel naar binnen kunnen”, zegt Jukema. “Is dat niet het geval, dan zal het product niet of onvoldoende werken. Tijdens de toepassing is het daarom erg belangrijk dat het blad voldoende actief is. Voer de bespuiting daarom altijd uit onder groeizame omstandigheden. Op de dag van toepassing moet het tussen de 15°C en 25°C zijn, en de nachttemperatuur moet minimaal 5 graden zijn. Voorkom toepassing bij hele droge omstandigheden, of andere omstandigheden die de plant stress geven. Bij stress zal de plant de huidmondjes sluiten waardoor de bacterie de plant niet in kan. Daarnaast is een actief groeiend gewas van belang omdat de plant dan meer methanol produceert, waardoor de bacterie naar de huidmondjes wordt gelokt.”

Toepassing BlueN in maïs

Maïs is ook een gewas waarin BlueN volgens Corteva goed gebruikt kan worden. “Zeker omdat bij maïs de gebruiksnorm vaak lager is dan de optimale gift. BlueN kan hier worden ingezet om dit zogenaamde ‘stikstofgat’ op te vullen.”

“Het advies is om BlueN bij maïs toe te passen tijdens het 4-7 blad-stadium, wanneer de maïs goed aan de groei is. Pas bij voorkeur eerst de onkruidbestrijding toe, en BlueN later. De mengbaarheid van BlueN met losse maïsmiddelen is getest, maar nog niet met allerlei maïsmixen.”

Uit een analyse van een groot aantal proeven in Europa blijkt dat bij een bemesting van 180 kg N of minder, BlueN het beste bovenop deze hoeveelheid kan worden toegepast (on top). En dat bij een bemesting van meer dan 180 kg N het beste 30 eenheden N in mindering gebracht kunnen worden bij gebruik van BlueN. Dit voor het beste rendement van het middel.

Ook in drogere omstandigheden stikstof

Een bijkomend voordeel is dat BlueN ook onder drogere omstandigheden stikstof blijft leveren aan de plant. Onder drogere omstandigheden is stikstof uit de bodem namelijk minder goed opneembaar. Daarnaast stimuleert BlueN de fotosynthese. De plant kan meer licht absorberen, wat het opbrengstpotentieel ten goede komt.

Proefresultaten in maïs

Bij WUR open teelten (locatie Lelystad) lag in 2022 een proef met BlueN in maïs. Begin oktober was daar de met BlueN behandelde maïs duidelijk nog groener van kleur (zie onderstaande foto).

Lees verder onder foto

Links: de onbehandelde maïs, rechts: de met BlueN behandelde maïs.
Links: de onbehandelde maïs, rechts: de met BlueN behandelde maïs.

Zoals op de foto te zien is, bleven de bovenste bladeren langer groen bij toepassing van BlueN. Deze bovenste bladeren zijn van groot belang voor de zetmeelproductie in de kolf. Als ze langer groen blijven, worden daar langer suikers gevormd. Die suikers worden vervolgens omgezet in zetmeel. Ook blijft het gehakselde product langer smakelijk wanneer de bladeren minder snel afsterven. Uiteindelijk werd in onbehandelde mais 389 gram zetmeel per kilo gevonden en in behandelde mais met BlueN 417 gram per kilo. Een verschil van 7.2%!

Lees meer informatie over BlueN, of neem contact op met uw leverancier.

Beheer
WP Admin