AkkerbouwFoto

Groen gas uit restproduct bietenverwerking

Suikerbieten leveren nadat de suiker eruit gewonnen is groen gas en een waardevolle meststof voor de akkers.

Een overzicht van de prijzen van suiker op de termijnmarkt in Londen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin