Foto: Roel Dijkstra VarkensNieuws

Groeiende vraag naar vettere varkens

De vraag naar varkens met vettere buiken en zwaardere karbonades neemt wereldwijd toe.

De vraag naar magere, vleesrijke varkens neemt daarom juist af. Dit schrijft fokkerijorganisatie Topigs Norsvin in haar nieuwsbrief.

Voor de fokkerijorganisatie is er een discrepantie tussen fokkerijdoelen en wat eindafnemers voor een type vlees vragen. Voor varkenshouders zijn dieren die weinig spek vererven en veel mager vlees juist gunstig. Deze hebben een lagere voederconversie. Maar vleesverwerkers willen vaak varkens met meer vetbedekking op het karkas, schrijft Topigs Norsvin. Vleesverwerkers geven aan dat bijvoorbeeld hammen onvoldoende drogen, omdat er onvoldoende vet op zit.

‘Veel aandacht voor vleeskwaliteit’

Om in te spelen op de veranderende markt, zegt de fokkerijorganisatie veel aandacht te hebben voor vleeskwaliteit. Het gaat om zaken als intramusculair vet, dripverlies en waterbindend vermogen. Ook wordt een Pig atlas gemaakt. Deze atlas biedt inzicht om voor de diverse marktsegmenten het juiste varken te produceren. Gelet wordt op aflevergewicht en samenstelling van de deelstukken.