RundveeNieuws

Grasgroei lager dan vorig jaar

Doetinchem – De grasgroei kwam dit jaar later op gang en de groei per dag blijft tot half juli bijna continu achter in vergelijking met 2014. Dat blijkt uit Agrinet, een website waarop de grasgroei en actuele grasopbrengst per perceel bij is te houden.

Vorig jaar was dan ook een topjaar voor gras, terwijl het voorjaar in 2015 lang koud was. De gegevens van de maand april zijn tekenend. In 2014 groeide het gras in het weidestadium 70 kilo droge stof per dag, dit jaar 60. In maaistadium waren de verschillen met 125 en ‘slechts’ 80 kilo droge stof in april dit jaar veel groter.

Zware snedes

In mei scoorde 2015 vooral in de zware snedes beter. De kortere grasmatten brachten daarna in juni slechts 50 kilo droge stof per dag op, tegenover 70 vorig jaar juni. Naar verschillen in totaal kilo’s droge stof per hectare zijn deze getallen niet te vertalen.

Grashoogtemeter

Ruim 30 veehouders, verspreid over het land geven wekelijks de grasgroei van hun percelen door, na een rondje met de grashoogtemeter. Tot vorig jaar werden de gegevens handmatig verzameld, nu gaat dit automatisch via Agrinet. Onder andere De Weideman toont hiervan wekelijks de grasgroeicijfers in zes regio’s.

Maaien op goede moment

Agrinet is niet alleen bedoeld om grasgroei vast te leggen, het vormt ook een hulpmiddel om op het goede moment te maaien en de koeien in het juiste perceel te jagen. Marcia Stienezen van WUR geeft aan dat het onderdeel Feedwatch van Agrinet exact de percelen aanwijst waar te veel staat voor de weidende koeien of dat er een krapte in aanbod lijkt te komen. Daarmee kunnen veehouders al in een veel vroeger stadium beginnen met bijsturing.

Agrinet is voor iedereen bruikbaar. Na een proefperiode kost het abonnement €85 per jaar.

Beheer
WP Admin