AkkerbouwAchtergrond

Graanverkoop

In Afghanistan gaat het net als in Nederland. Door de kleine hoeveelheden graan die boeren hier produceren en het ontbreken van eigen opslag moeten ze wel poolen.

Het was extra druk in het dorp: het bleek marktdag te zijn. Deze hebben altijd direct te maken met wat er zich op dat moment in het landbouwseizoen afspeelt. Op dit moment is dat in Afghanistan de oogst van tarwe. De transportezeltjes worden nog even opnieuw beslagen voordat ze de zakken stro en graan naar huis moeten vervoeren, de sikkels worden gehard en gehaard.
De eerste tarwe die aangeboden wordt is die uit naburige districten die wat lager liggen en waar de tarwe eerder rijp is. De prijs is fors gekelderd in vergelijking tot voor de oogst. Dat zal nog wel wat verwachtingen bij boeren een knauw geven. En ik geloof zeker, dat handelaren alvast voor de oogst in Dar e Suf met graan van buiten komen om een lagere prijs te bewerkstelligen. De meeste boeren kunnen het zich niet veroorloven om graan tot een paar maanden na de oogst te bewaren: ze hebben nu cash nodig.

Graanopslag bewaarbewijs

Er bestaan elders in de wereld systemen die werken met bewaarbewijzen voor opgeslagen granen. Een boer zonder opslag kan zijn graan afleveren bij een geregistreerde silo, die het graan classificeert en een opslagbewijs afgeeft. Daarmee kan de boer een voorschotbetaling krijgen bij de bank met het graan in de opslag als onderpand.
De graanopslag betaalt dan bij verkoop de bank met aftrek van de opslagkosten. De bank trekt de lening en haar kosten af van het binnengekomen geld en de boer krijgt dan het resterende geld als tweede betaling. Het heeft als voordeel dat boeren meteen na de oogst hun eerste geld krijgen, maar dat hij het graan nog niet echt verkoopt. Een ander voordeel is, dat de door de silo aangeboden graanpartijen groter zijn dan de paar zakken van individuele boeren. Daarmee zijn ze een interessanter partij voor de meer kapitaalkrachtige kopers. Zo halen ze een hogere prijs.

Je hebt hiervoor echter een goede graanclassificatie en wetgeving nodig, zodat de overheid toezicht kan houden. Nee, dat voordeeltje van het oplopen van prijzen zal voor de Afghaanse graanboer nog wel een tijdje verdwijnen in de zakken van de handelaren die kopen en opslaan tot de prijzen stijgen. Zelf hebben de boeren niet het geld en de middelen: het is voor het eerst in vijf jaar dat ze zo’n geweldig gewas hebben staan.

o’s: Anton van Engelen

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin