AkkerbouwAchtergrond

Goede aardappeloogst in Hongarije

Aardappelseizoen 2008 lijkt een jaar te worden van goede gemiddelden, zowel technisch als financieel.

Bij de vroege aardappelen zijn we rond 20 juli gestart met het rooien van Cleopatra. Naar Hongaarse normen waren de opbrengsten met 35 ton per hectare niet slecht. De torenhoge temperaturen en slechte schilvastheid remden een vlotte machinale oogst. De prijzen waren tijdens de oogst acceptabel, zo rond de 20 cent per kilo.
De zeer zwakke schil speelde ons echter parten. Het rooien voor tijdelijke bewaring, die normaal plaatsvindt tussen 20 augustus en 20 september, bleef maar opschuiven. Uiteindelijk zijn we er voorzichtig mee begonnen op 26 september. We konden echter pas goed schilvast rooien vanaf 5 oktober.

Arturia en Desiré

De schil van de Arturia bleek zeer gevoelig voor rooischade. De kleur van de schil is dit jaar onstabiel gevormd. De vorm van de aardappel is perfect. Het hoge aantal aardappelen per plant zorgt voor een opbrengst van 45 ton per hectare, waarbij de maatsortering tegenvalt. Er zijn te veel knollen in de maat 40-47 mm en te weinig 47+. Gelukkig brengen 40-47mm hier in Hongarije vandaag de dag €11 per 100 kilo op.

Désirée is ook dit jaar weer een vaste waarde. Qua vormgeving is het een ratjetoe, het zijn van die typisch kneuterige, echt Hongaarse aardappelen. Maar de schilvastheid is perfect. De sortering is grover dan die van de Arturia’s. De opbrengst was 10 procent meer dan van Arturia: nét geen 50 ton per ha.

Asterix is laat

Vanwege de schilvastheid moeten we bij de Asterixen wachten met rooien tot 10 oktober (drie weken na loofdoding). Gemiddeld tel ik 15 aardappelen per plant waarvan een achttal boven 50 mm. De vormgeving is perfect en vergelijkbaar met die in de Benelux. Die mooie rode kleur zoals telers in Nederland die kennen van Asterix wijkt hier af door wat roestkleuring.
Het ras typeert zich ook als een financieel goede opbrengstaardappel, er zijn weinig afvalaardappelen bij het sorteren. De opbrengst van Asterix ligt tussen die van Arturia en Désirée.
De goed afzetmogelijkeden van Asterix zullen ertoe bijdragen dat we volgend jaar ons totaal areaal bewaaraardappelen voorzichtig (het is hier nog altijd geen België) opkrikken naar 30 hectare. Daarvan zal driekwart bestaan uit Asterix en een kwart uit Désirée. Voor de inloop zullen we dan 1 hectare met het vroege ras Cleopatra poten.

Met prijzen van €12-14 (bij levering in 25 kilo zakverpakking) en een gemiddelde opbrengst van een kleine 50 ton per hectare is seizoen 2008-’09 te typeren als een van goede gemiddelden.

In een volgende aardappelblog ga ik het hebben over het feit dat we ons dit jaar bij de aardappelprijs konden loskoppelen van de prijsvorming door de hypermarkten. Een lot dat allerlei landbouwproducten maar al te vaak treft.

Foto’s: Patrick Feliers

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin