Foto: Jan Willem Schouten PluimveeCommentaar

‘Goed nieuws voor pluimveehouders over fijnstof ’

Goed nieuws voor pluimveehouders in niet-pluimveedichte gemeenten. Ze hebben nog zeven jaar de tijd om de totale uitstoot van fijnstof van hun bedrijf met 30% te verminderen ten opzichte van de situatie in 2016.

Daarbij mogen ze intern salderen. Als de aanpassing in één stal meer dan 30% winst oplevert, hoeven ze dus in de andere stallen minder – of misschien zelfs niets – te doen.

In 2033 moet elke stal in die gemeenten minimaal 30% minder fijnstof uitstoten dan in 2016. Daarbij is de referentie hetzelfde stalsysteem zonder fijnstofbeperkende installatie, dus zonder negatieve ionisatie, luchtwasser, biofilter, strooiselschuif of mestband. In de praktijk zijn veel stallen daar al van voorzien en dus fijnstof-armer.

Minder tijd in gemeenten met veel pluimvee

Bedrijven in gemeenten met veel pluimvee krijgen minder tijd. Zij moeten uiterlijk in 2028 de fijnstofbelasting uit elke stal halveren. Bij nieuwbouw geldt die eis in heel Nederland per direct. Op zich niet zo’n probleem. De systemen zijn er, de meeste hebben zich al langjarig bewezen. Het brengt wel extra kosten.

De ervaring leert dat de overheid in de aanloop naar aanscherpingen scheutig is met subsidies en fiscale faciliteiten. Zo heeft een op de negen pluimveehouders in 2020 en 2021 gebruikgemaakt van de Sbv Investeringsregeling pluimveehouderij brongerichte fijnstof reducerende technieken. Daarmee zijn 474 stallen fijnstof-arm gemaakt. Vrije afschrijving werkt, zeker in perioden met hoge saldi, als een vliegwiel. Zie de snelle opkomst van luchtwassers.

Uiteindelijk moet je toch al je stallen aanpassen, en het kostenverschil tussen 30 en 50% reductie is in de praktijk niet zo groot

De nu afgekondigde regeling komt grotendeels overeen met het sectorplan fijnstof van LTO/NOP en NVP. Er is nog discussie over de keuze voor gemeenten. Geheid verschuiven na wat polderen een of twee gemeenten alsnog naar de lichtere categorie. Dat is dan even uitstel voor enkele bedrijven.

Maar uiteindelijk moet je toch al je stallen aanpassen, en het kostenverschil tussen 30 en 50% reductie is in de praktijk niet zo groot. Het wordt pas echt begrotelijk als je van 50 naar 70% reductie per stal moet gaan. Dat is door stevig lobbywerk van tafel gegaan, daar zit de grote winst.

Beheer
WP Admin