Oogst suikerbieten door een loonwerker. Foto: APA Foto AlgemeenNieuws

Goed jaar voor loonwerkers

Loonwerkers hebben een goed jaar achter de rug.

Dat blijkt uit een vergelijkende studie door brancheorganisatie Cumela van de resultaten van 71 representatieve bedrijven in de sector.

Oplevende economie

De oplevende economie gaf bedrijven actief in het grondverzet een impuls. Groeizaam weer bezorgde loonwerkers in de veehouderij veel werk en in de akkerbouw profteerde de sector van een gegroeid areaal suikerbieten. De oogst hiervan gebeurt grotendeels in loonwerk. Ook de gedaalde kosten voor brandstof en rente speelden de loonwerkers in de kaart.

Het rendement op eigen vermogen steeg van 0,7 naar 2,6%.

2016 beter dan 2015

De bruto omzet gerealiseerd met eigen machines en werknemers steeg met 5,2% naar gemiddeld € 1,70 miljoen. Het gemiddelde bedrijfsresultaat was € 44 duizend, voor ruim twee derde van de bedrijven was 2016 daarmee een beter jaar dan 2015. Het rendement op eigen vermogen steeg van 0,7 naar 2,6%.

Jaaromzet Cumelasector € 4 miljard

De loonwerk- of Cumelasector telt ruim 3.000 ondernemingen. De jaaromzet van de sector is € 4 miljard. Er werken 30.00 mensen. De bedrijven hebben een solvabiliteit van gemiddeld 33%, blijkt uit vergelijking van cijfers van 2015.

Beheer
WP Admin