<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Glastuinders en akkerbouwers verdienen het meest

Glastuinders en akkerbouwers hebben de afgelopen 10 jaar gemiddeld het meest verdiend. Ze verdienden respectievelijk €56.000 en €53.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat blijkt uit cijfers van LEI Wageningen UR, bewerkt door ABN Amro.

Uit de cijfers blijkt dat de inkomens in de agrarische sector sterk uiteenlopen.

De cijfers staan in het rapport ‘Leren van collega’s in andere afzetketens‘. Volgens de bank kunnen sectoren meer van elkaar leren. Zo kan de varkenshouderij leren van de melkveehouderij, die er veel beter in is geslaagd een gezond imago op te bouwen. Iedereen kan leren van de akkerbouw, dat met meerdere gewassen in een teeltplan risico’s spreidt.

Afhankelijkheid van bulk neemt af

ABN Amro concludeert ook dat de afhankelijkheid van bulk in alle sectoren afneemt, maar wel belangrijk blijft. Ook zouden ondernemers in de keten meer met elkaar moeten samenwerken. Van de kalverhouderij kunnen andere sectoren leren dat voor een goede prijsvorming het volume moet worden afgestemd.

Het succes van de glasgroentesector zit vooral in het inkomen in 2015. Van 2005 tot en met 2014 bedroeg het gemiddelde inkomen slechts €26.000. Ook moet worden aangetekend dat inkomensspreiding in de glasgroentesector het hoogst is.

Gemiddelde inkomens

De inkomens in de melkveehouderij kwamen gemiddeld net boven €30.000 uit. Dat is minder dan kalverhouders gewend zijn, maar meer dan legkippenhouders en varkenshouders verdienden. Varkenshouders zitten met €20.000 ongeveer op het minimumloon. De sector heeft last van steeds zwaardere eisen en dure mestafzet.

Beheer
WP Admin