Foto: Theo Tangelder AlgemeenNieuws

Gewasvrije akkerranden langs aangewezen watergangen

Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen breidt de proef met akkerranden uit op Tholen, Sint-Philipsland en Sint-Annaland.

Het waterschap meldt dat in de periode 2018 tot 2021 boeren langs 55 kilometer geselecteerde sloten akkerranden kunnen aanleggen. Het waterschap trekt daar € 20.000 per jaar voor uit. De Europese Unie legt daar jaarlijks hetzelfde bedrag bij via het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Voordelen van akkerranden langs sloten

Akkerranden zijn aaneengesloten stroken van 4 meter breed, die vanaf de sloot door de eigenaar of pachter worden ingezaaid met een graskruiden- of bloemenmengsel. De akkerranden langs sloten vereenvoudigen het werk voor het waterschap bij het maaien van slootkanten. Daarnaast verminderen de akkerranden het risico op vervuiling van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen.

De proef met akkerranden langs aangewezen sloten begon in 2016 met twintig boeren die gezamenlijk ongeveer 15 kilometer waterranden aanlegden.

Beheer
WP Admin