Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Gelderland vreest komst geitenhouderijen

Gelderland vreest dat Babantse geitenhouderijen zich op grote schaal vestigen in Gelderse gemeenten.

Indien nodig kan de stroom met beleid worden ingedamd. De aanleiding voor de Gelderse zorg ligt in het recente besluit van de provincie Noord-Brabant om een moratorium in te stellen voor de geitensector.

Geitensector op slot

Tot 2020 zit de geitensector in Brabant op slot; verplaatsing en uitbreiding mag tot dat moment niet meer. Het moratorium is gevolg van een amendement dat D66 in de Provinciale Staten heeft ingediend bij plannen voor versnelde invoering van scherpere milieuregels voor de veehouderij. D66 en de ondersteuners van het amendement zetten de sector op slot, omdat ze willen dat de gezondheidseffecten eerst in kaart worden gebracht.

Eerder al sprak de provincie Limburg de zorg uit dat verscherpte regels voor varkenshouders zullen leiden tot de komst van veel Brabantse veehouders. Op dit moment kan de veestapel zich relatief vrij verplaatsen binnen Brabant en Limburg, maar niet vanuit Brabant richting andere provincies.

Beheer
WP Admin