Wie last heeft van licht uit een stal heeft pech. Volgens de Raad van State behoort het tot een normaal maatschappelijk risico dat plattelandsbewoners te maken krijgen met lichthinder. De stal op de foto heeft niets te maken met de zaak.</p> <p><em>Foto: Penn Communicatie</em> AlgemeenNieuws

Geen schadevergoeding na lichthinder stal

Een inwoner van Enter kan geen aanspraak maken op een planschadevergoeding van de Overijsselse gemeente Wierden waar Enter onder valt.

De man ervaart hinder van een rundveebedrijf op circa 100 meter van zijn woonboerderij. Het bedrijf is ’s avonds en ’s nachts verlicht. De woonboerderijbewoner had €24.500 geëist vanwege de waardevermindering van zijn woonboerderij. Dit zou blijken uit een taxatierapport.

‘Normaal maatschappelijk risico’

De Raad van State (RvS) gaat niet mee in deze eis. De RvS constateert dat vanaf 2007 uit het herinrichtingsplan van het gebied blijkt dat in het betreffende gebied een nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf in het kader van bedrijfsverplaatsing mogelijk is. In zijn uitspraak stelt de RvS daarom dat het tot een normaal maatschappelijk risico behoort dat zich in een dergelijk gebied een veehouderijbedrijf vestigt. Daarom was de gemeente Wierden gerechtigd de claim voor planschadevergoeding af te wijzen.

Het hoogste rechtsorgaan is het er wel mee eens dat er sprake is van waardevermindering, maar die blijft wel volledig voor rekening van de eigenaar van de betreffende woonboerderij.

Beheer
WP Admin