Onderwaterdrainage in veenweidgebied. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Geen reductie CO2-emissie door onderwaterdrainage

Onderwaterdrainage in het veenweidegebied leidt niet tot minder CO2-uitstoot.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research (WENR) bij acht Friese boeren. Het vier jaar durende onderzoek vond plaats in opdracht van het Friese Veenweideprogramma.

Onderwaterdrainge werd als een van de mogelijke technische maatregelen genoemd om CO2-uitstoot in het veenweidegebied tegen te gaan, in het kader van de klimaatmaatregelen. Door het ontwateren van veeweidegebieden treedt oxidatie van veen op, dat leidt tot meer CO2-uitstoot. Het vernatten van de gebieden met behulp van onderwaterdrainage zou dit proces kunnen vertragen. Dit blijkt nu niet het geval.

Waarom er geen vermindering van CO2-uitstoot optreedt is nog niet bekend. Mogelijk wordt het veen niet nat genoeg of worden via het slootwater voedingsstoffen en zuurstof aangevoerd die het oxidatieproces juist activeren.

Grondwaterstand

Uit het onderzoek blijkt dat de drainagebuizen de grondwaterstand in het veen wel beïnvloeden. Bij veel regen loopt het teveel aan water via de buizen naar de sloot. Is het perceel te droog, dan wordt via de buizen water vanuit de sloot naar het perceel aangevoerd. De werkwijze blijkt een goede methode om bij hogere slootpeilen natschade te beperken en om percelen te vernatten in tijden van droogte. Maar ondanks de hogere grondwaterstand werd er tijdens het onderzoek geen CO2-reductie gemeten.

Aanpassing drainage

Mogelijk kan aanpassing van de werkwijze wel leiden tot CO2-reductie, opperen de onderzoekers. Andere afstanden tussen de buizen, pompen die het water onder druk in de buizen pompen, hogere slootpeilen dan de 60 cm onder maaiveld die in Friesland is toegepast en andere samenstelling van het veen, kunnen van invloed zijn op het oxidatieproces.

Een landelijk onderzoek naar het effect van drainage op veenoxidatie loopt nog. Daarin lijkt het verhogen van het peil naar 40 centimeter onder het maaiveld wel effect te hebben op de CO2-uitstoot. Landbouw gaat bij dat peil nog redelijk.  

 

Reacties

  1. Hier spat de droom van Barbera Baarsma volledig uit elkaar die dacht de veenweide boeren op kosten te jagen met hoge drainage kosten .Echt weer een voorbeeld van eigen belang.

  2. Via drainage wordt het veen wel vochtig, maar zal het nooit zoals in de natuur “onder water” staan. Misschien zit hier de sleutel van het niet terug dringen van de CO2 uitstoot.

Beheer
WP Admin