Foto: Hans Prinsen VarkensNieuws

‘Geen massaontslag bij Tönnies’

Vleesconcern Tönnies weerspreekt berichten over massaontslag die de afgelopen dagen in de Duitse media stonden.

Duitslands grootste vleesverwerker zou naar verluidt duizenden arbeidsplaatsen hebben geschrapt. Zo zouden op de hoofdvestiging in Rheda-Wiedenbrück 1.500 van de 7.000 arbeidsplaatsen geschrapt zijn of gaan worden. Bij de vestigingen in Sögel en Weissenfels zou de helft van de in totaal 2.000 plekken verloren gaan.

De moeizame marktomstandigheden zouden de reden zijn voor de grote reorganisatie. Daarbij zouden ook door automatisering van processen nog eens 500 plaatsen komen te vervallen.

Tönnies: nep-nieuws

In TopAgrar betitelt Tönnies die getallen als nep-nieuws. Zo zou een halvering van het aantal medewerkers de vestiging in Sögel niet meer kunnen voortbestaan. Tönnies zegt juist in te zetten op een decentrale organisatie. Daarmee is de toekomst van het bedrijf beter geborgd.

Volgens de slachterij zijn bij het verplaatsen van de uitsnijderij van runderkarkassen van Rheda naar Badbergen wel 700 tot 800 medewerkers van plek veranderd. Ook bevestigt het bedrijf miljoenen te investeren in automatisering die arbeidsverlichting moet brengen. Zwaar fysiek werk wordt dan overgenomen door robots. Daardoor zijn de afgelopen 3 jaar 300 tot 400 plekken vervallen.

Veranderende marktomstandigheden

Hoewel het bedrijf massa-ontslag ontkent, zegt het wel zich aan te moeten passen aan de veranderde marktomstandigheden. Het varkensaanbod is afgenomen waardoor ook het aantal slachtingen in Duitsland flink is gedaald. Momenteel worden in Duitsland wekelijks zo’n 735.000 varkens geslacht, waar dat een jaar geleden nog 840.000 was.

Volgens Tönnies is dat opgevangen met natuurlijk verloop van medewerkers en aflopende contracten die niet zijn verlengd. Volgens Nederlandse markdeskundigen kan dat bijvoorbeeld betekenen dat afscheid is genomen van dure inleenkrachten uit de tijd dat de personeelsschaarste hoogtij vierde. Nu het oogstwerk in andere sectoren voorbij is, kunnen bij uitzendbureaus weer gunstiger tarieven worden bedongen.

Toekomststrategie

Daarnaast is het een publiek geheim dat de Duitse slachterijen achter de schermen allemaal hun hoofd breken over de juiste toekomststrategie. Duitse varkensslachterijen hebben een capaciteit van ruim 1 miljoen haken, waaraan nu wekelijks nog geen 750.000 varkens hangen. De huidige maatregelen als schuiven met personeel en een shift uit de productie halen wordt door deskundigen betiteld als sub-optimalisatie, de echte slag waarbij vestigingen worden gesloten, komt nog. Maar die vergt tijd en voorbereiding.

Beheer
WP Admin