Er zijn subsidies mogelijk voor advies over de teelt van biogrondstoffen. - Foto: Bert Jansen AkkerbouwNieuws

Geen extra vergoeding teelt vezelgewas

Er komt geen hogere vergoeding voor de teelt van vezelgewas in regio 1 van het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Landbouwminister Piet Adema zegt dat het juridisch niet mogelijk is de vergoeding in de eco-regeling voor vezelgewas te verhogen in die gebieden. Onder regio 1 vallen de gebieden Veenkoloniën, Oostelijke Beekdalen en Ontginningen, Zuidelijke Beekdalen en Ontginningen.

De Tweede Kamer vroeg bij de begrotingsbehandeling in december de teelt van vezelgewassen te bevorderen door middel van een verhoogde vergoeding. De minister stelt dat onderscheid is gemaakt tussen de twee regio‘s, vanwege de verschillen in gederfde inkomenssteun en gemaakte kosten.

Staatssteun

Als hij de vergoeding in regio 1 verhoogt, zou dat ongeoorloofde staatssteun zijn, stelt de minister. Hij ziet ‘juridisch helaas geen ruimte’ om de vergoeding in regio 1 te verhogen.

Adema wil de teelt van biogrondstoffen voor ‘biobased’ materialen wel stimuleren. Er zijn subsidies mogelijk voor advies over de teelt van biogrondstoffen. Ook zijn er subsidiemodules voor innovaties op het gebied van de teelt van biogrondstoffen voor biobased bouwmaterialen.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Lees hier alle artikelen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Beheer
WP Admin